« 2Sam 21:5 2 Księga Samuela 21:6 2Sam 21:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niech nam dadzą siedmi mężów z synów jego, że je ukrzyżujemy Panu w Gabaa Saula, niegdy wybranego Pańskiego. I rzekł król: Ja wydam.
2.GDAŃSKA.1881Wydajcie nam siedmiu mężów z synów jego, a powiesimy je Panu w Gabaa Saula, niekiedy wybranego Pańskiego. Tedy rzekł: Wydam.
3.GDAŃSKA.2017Wydajcie nam siedmiu z jego synów, a my powiesimy ich przed PANEM w Gibea Saula, który był wybrańcem PANA. Król odpowiedział: Wydam ich.
4.CYLKOWNiechaj wydadzą nam siedmiu mężów z rodu jego, a obwiesim ich na cześć Wiekuistemu na wyżynie Saula, wybrańca Wiekuistego. I rzekł król: Wydam.
5.KRUSZYŃSKIniechaj nam wydadzą siedmiu mężów z jego rodu, a obwiesim ich ku czci Jahwe w Gibea Saula, wybrańca Jahwe". I odpowiedział król: "Ja wydam".
6.TYSIĄCL.WYD5niech wydadzą nam siedmiu mężczyzn z jego potomków. Powiesimy ich wobec Pana na wzgórzu Saula, który był wybrańcem Pańskim. Król odpowiedział: Wydam ich wam.
7.BRYTYJKANiech nam wydadzą siedmiu mężów, a my wbijemy ich na pal w Gibeonie na górze Pańskiej. I rzekł król: Wydam ich wam.
8.POZNAŃSKAbyśmy ich powiesili przed Jahwe w Giba Saula, na górze Jahwe. Król przyrzekł: - Ja wam [ich] wydam.
9.WARSZ.PRASKAWydajcie nam, prosimy, siedmiu ludzi z jego rodu, żebyśmy mogli powiesić ich przed Jahwe na Wzgórzu Saula, tego wybrańca Jahwe. Odpowiedział król: Dobrze, wydam ich wam.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.niech nam wydadzą siedmiu mężów z jego rodu, a powiesimy ich na cześć WIEKUISTEGO w dolinie Saula – wybrańca WIEKUISTEGO. A król powiedział: Wydam ich.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITniech nam wydadzą siedmiu mężczyzn spośród jego synów, a rozczłonkujemy ich dla PANA na Wzgórzu Saula, który był wybranym przez PANA. Król wyraził zgodę: Wydam ich wam - oświadczył.