« 2Sam 21:6 2 Księga Samuela 21:7 2Sam 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zfolgował król Miphibosethowi, synowi Jonathy, syna Saulowego, dla przysięgi Pańskiéj, która była między Dawidem a między Jonathą, synem Saulowym.
2.GDAŃSKA.1881Lecz sfolgował król Mefibosetowi, synowi Jonatana, syna Saulowego, dla przysięgi Pańskiej, która była między nimi, między Dawidem i między Jonatanem, synem Saulowym.
3.GDAŃSKA.2017Lecz król oszczędził Mefiboszeta, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi PANA, która była między nimi, między Dawidem a Jonatanem, synem Saula.
4.CYLKOWOszczędził jednak król Mefiboseta, syna Jonatana, syna Saula, ze względu na przysięgę, którą sobie wzajemnie wobec Wiekuistego złożyli, Dawid z jednej, a Jonatan, syn Saula, z drugiej strony.
5.KRUSZYŃSKIUlitował się jednak król nad Mefiboszetem, synem Jonatana, syna Saulowego, ze względu na przysięgę Bożą pomiędzy nimi - między Dawidem, a między Jonatanem, synem Saula.
6.TYSIĄCL.WYD5Król oszczędził jednak Meribbaala, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi złożonej wobec Pana, wiążącej Dawida i Jonatana, syna Saula.
7.BRYTYJKAOszczędził jednak król Mefiboszeta, syna Jonatana, syna Saula, ze względu na przysięgę, jaką wobec Pana nawzajem sobie złożyli Dawid z jednej, a Jonatan, syn Saula, z drugiej strony.
8.POZNAŃSKAOszczędził jednak król Meribbaala, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi na Jahwe, jaka ich łączyła: Dawida i Jonatana, syna Saula.
9.WARSZ.PRASKAJednakże oszczędził król Meribbaala, syna Jonatana, potomka Saula, ponieważ był związany przysięgą, którą złożyli wobec Jahwe on, Dawid, i Jonatan, syn Saula.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak król oszczędził Mefiboseta, syna Jonatana, syna Saula, ze względu na przysięgę, którą sobie wzajemnie złożyli wobec WIEKUISTEGO – Dawid z jednej, a Jonatan, syn Saula, z drugiej strony.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOszczędził jednak Mefiboszeta, syna Jonatana, wnuka Saula. Uczynił tak ze względu na przysięgę złożoną wobec PANA. Łączyła ona Dawida z Jonatanem.