« Iza 40:24 Księga Izajasza 40:25 Iza 40:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A do kogóż przypodobaliście mię i zrównali? mówi Święty.
2.GDAŃSKA.1881Komuż mię tedy przyrównacie, abym mu był podobny? mówi Święty.
3.GDAŃSKA.2017Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do niego podobny? – mówi Święty.
4.CYLKOWI do kogóż chcecie przyrównywać mnie, abym Mu był podobny? rzecze Święty.
5.TYSIĄCL.WYD5Z kim moglibyście Mnie porównać, tak żeby Mi dorównał? - mówi Święty.
6.BRYTYJKAZ kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? - mówi Święty.
7.POZNAŃSKADo kogo przeto mnie przyrównacie, jak bym miał być doń podobny? - pyta [Bóg] Święty.
8.WARSZ.PRASKAJak więc Mnie sobie wyobrażacie i z kim Mnie porównać chcecie? – zapyta sam Święty.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do kogo Mnie chcecie porównać, bym był do niego podobny – mówi Święty.
10.EIB.BIBLIA.2016Do kogo więc jestem, według was, podobny? Kto może być mi równy? - pyta Święty.