« Iza 40:5 Księga Izajasza 40:6 Iza 40:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głos mówiącego: Wołaj. I rzekłem: Co będę wołał? Wszelkie ciało trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat polny.
2.GDAŃSKA.1881Głos mówiącego: Wołaj. I rzekł: Cóż mam wołać? To: Wszelkie ciało jest trawa, a wszystka zacność jego jako kwiat polny.
3.GDAŃSKA.2017Głos przemówił: Wołaj. I zapytano: Co mam wołać? Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny.
4.CYLKOWGłos woła: Zwiastuj! a inny odpowiada: Cóż mam zwiastować? Wszelkie ciało trawą, a wszelki wdzięk jego jako kwiecie polne.
5.TYSIĄCL.WYD5Głos się odzywa: Wołaj! - I rzekłem: Co mam wołać? - Wszelkie ciało jest jak trawa, a cały wdzięk jego - jak polnego kwiatu.
6.BRYTYJKAGłos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny.
7.POZNAŃSKAGłos nakazuje: "Wołaj!" I rzekłem: "Co mam wołać?" - Wszelkie ciało jest trawą i wszelki wdzięk jego - jak gdyby kwiat polny!
8.WARSZ.PRASKAA wtedy głos dał się słyszeć: Wołaj! Zapytałem więc: Co mam wołać? Wszelkie ciało jest niby trawa, a cały wdzięk jego jest jak kwiat polny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos woła: Wołaj! A inny odpowiada: Co mam wołać? To: Wszelka cielesna natura jest trawą, a każdy jej wdzięk jak polne kwiecie.
10.EIB.BIBLIA.2016Głos mówi: Głoś! Zapytałem więc: Co mam głosić? To, że wszystko, co żyje, jest trawą - z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny.