« Mar 16:20 Ewangelia Łukasza 1:1 Łuk 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574POnieważ mnodzy przedsięwzięli rozprawić powieść o dowiedzionych między nami rzeczach,
2.WUJEK.1923Ponieważ wiele ich się kusiło, żeby spisali porządną historyą o rzeczach, które się w nas wypełniły;
3.RAKOW.NTPonieważ mnodzy się podjęli, porządnie spisać powieść o onych zupełnie upewnionych między nami sprawach.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ wiele się ich podjęło sporządzić historyję o tych sprawach, o których my pewną wiadomość mamy;
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność;
6.SZCZEPAŃSKIPonieważ wielu usiłowało ułożyć opowiadanie o rzeczach, które się wpośród nas dokonały,
7.MARIAWICIPonieważ wielu ich o to się kusiło, aby porządnie spisali opowieść tych rzeczy, które się w nas wypełniły, (to jest)
8.BIESZK.ŁUK.1931Już wielu podjęło się spisać opowiadania o tych zdarzeniach, które dokonały się pomiędzy nami.
9.GRZYM1936Ponieważ wielu starało się opisać sprawy, jakie się wśród nas dokonały,
10.DĄBR.WUL.1973Ponieważ wielu już usiłowało ułożyć opis zdarzeń, które się wpośród nas dokonały,
11.DĄBR.GR.1961Ponieważ wielu już usiłowało ułożyć opis zdarzeń, które wśród nas są przedmiotem niezachwianej wiary,
12.TYSIĄCL.WYD5Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
13.BRYTYJKASkoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały,
14.POZNAŃSKAPonieważ wielu już starało się ułożyć opowiadanie o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały,
15.WARSZ.PRASKAWielu już usiłowało opowiedzieć rzeczy, które się wśród nas wydarzyły,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ wielu podjęło się uporządkować opowiadanie o dokonanych wśród nas rzeczach,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas,
18.TOR.PRZ.Skoro już wielu próbowało uporządkować opis wydarzeń, które się wśród nas dopełniły,