« Łuk 1:12 Ewangelia Łukasza 1:13 Łuk 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:9) Rzekł lepak anioł: Nie bój się Zacharya, gdyż wysłuchana modlitwa twoja, i żona twoja Elizabeta urodzi syna tobie, i nazowiesz jemu imię Johan.
2.WUJEK.1923I rzekł do niego Aniół: Nie bój się, Zacharyaszu! bo jest wysłuchana prośba twoja, a żona twa Elżbieta urodzi tobie syna, i nazowiesz imię jego Jan.
3.RAKOW.NTI rzekł do niego Anioł: Nie bój się, Zacharyaszu! Przeto iż jest wysłuchana prośba twoja, i żona twoja Elżbieta urodzi syna tobie, i nazowiesz imię jego Jan.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do niego Anioł: Nie bój się, Zacharyjaszu! boć jest wysłuchana modlitwa twoja, a Elżbieta, żona twoja, urodzi ci syna, i nazwiesz imię jego Jan,
5.GDAŃSKA.2017Lecz anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
6.SZCZEPAŃSKIAnioł zaś rzekł do niego: Nie bój się, Zacharyaszu, bo wysłuchana jest modlitwa twoja, i Elżbieta, małżonka twa, porodzi ci syna, którego nazwiesz Janem.
7.MARIAWICII rzekł do niego Anioł: Nie bój się, Zacharyaszu, bo wysłuchana jest prośba twoja, i żona twa Elżbieta urodzi tobie syna, i nazwiesz imię jego Jan.
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł do niego anioł; „Nie bój się, Zachariaszu, wysłuchana jest bowiem prośba twoja: żona twa Elżbieta urodzi tobie syna, i nazwiesz imię jego Jan.
9.GRZYM1936Ale anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zacharjaszu, bo została wysłuchana modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta porodzi ci syna, którego nazwiesz Janem:
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do niego anioł: Nie lękaj się, Zachariaszu, wysłuchana jest bowiem prośba twoja. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do niego Anioł: Nie lękaj się, Zachariaszu, wysłuchana jest bowiem prośba twoja. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.
13.BRYTYJKAAnioł zaś rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.
14.POZNAŃSKAAle anioł Pański powiedział do niego: - Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana; twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.
15.WARSZ.PRASKAI powiedział do niego anioł: Nie bój się, Zachariaszu! Modlitwa twoja została wysłuchana. Oto Elżbieta, żona twoja, porodzi ci syna, któremu dasz imię Jan.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, ponieważ została wysłuchana twoja prośba, więc twa żona Elżbieta urodzi ci syna i nazwiesz jego imię Jan.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAnioł natomiast przemówił: Przestań się bać, Zachariaszu! Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.
18.TOR.PRZ.I powiedział do niego anioł: Nie bój się Zachariaszu! Bo wysłuchana została twoja modlitwa, a twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, i nazwiesz go imieniem Jan.