« Łuk 1:13 Ewangelia Łukasza 1:14 Łuk 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:10) I będzie tobie radość i wesele, i mnodzy znarodzienia jego uradują się.
2.WUJEK.1923A ty będziesz miał wesele i radość, i wiele ich będą się radować z narodzenia jego.
3.RAKOW.NTA będzie weselem tobie i radością, i wiele ich z narodzenia jego weselić się będą.
4.GDAŃSKA.1881Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego.
5.GDAŃSKA.2017Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu będzie się radować z jego narodzin.
6.SZCZEPAŃSKII stanie się on dla ciebie radością i weselem; wielu też cieszyć się będzie z jego narodzin,
7.MARIAWICII będziesz miał radość i wesele, i wielu ich będą się radować z narodzenia jego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Będziesz miał wesele wielkie i wielu radować się będzie z narodzenia jego.
9.GRZYM1936będzie ci on weselem i radością a wielu z narodzenia jego cieszyć się będzie.
10.DĄBR.WUL.1973I będziesz się radował, a weselił, i wielu z narodzenia jego radować się będzie.
11.DĄBR.GR.1961I będziesz się radował i weselił, a wielu z narodzenia jego będzie się radować.
12.TYSIĄCL.WYD5Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin.
13.BRYTYJKAI będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie.
14.POZNAŃSKABędziesz się cieszył i radował i wielu będzie się cieszyło z jego narodzin.
15.WARSZ.PRASKASam będziesz się cieszył i radował, i wielu innych będzie się weselić z powodu jego narodzenia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zdarzy ci się radość, wesele oraz liczni będą się cieszyć z jego narodzenia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy.
18.TOR.PRZ.I będziesz miał radość i wesele, i wielu będzie się radować z jego narodzenia.