« Łuk 1:14 Ewangelia Łukasza 1:15 Łuk 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:11) Bo będzie wielki przez panem. A wina i szykery nie będzie pić. I ducha świętego napełnion będzie, jeszcze z żywota matki swej.
2.WUJEK.1923Albowiem będzie wielki przed Panem: i wina i sycery pić nie będzie, i będzie napełnion Duchem Świętym jeszcze z żywota matki swéj,
3.RAKOW.NTAbowiem będzie wielkim przed Panem, a wina, i Sekaru nie będzie pił; i duchem świętym napełnion będzie, jeszcze z żywota matki swej.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem będzie wielkim przed obliczem Pańskiem; wina i napoju mocnego nie będzie pił, a Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota matki swojej.
5.GDAŃSKA.2017Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki.
6.SZCZEPAŃSKIbo wielkim będzie przed Panem; wina zaś, ani napoju upajającego <wcale> pić nie będzie, a jeszcze w łonie matki swej napełnion będzie Duchem Świętym.
7.MARIAWICIalbowiem będzie wielki przed Panem. Wina i napoju upajającego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym jeszcze w żywocie matki swojej.
8.BIESZK.ŁUK.1931Albowiem będzie wielki przed Panem; wina i upajających napojów pić nie będzie; i będzie napełnion Duchem świętym jeszcze w żywocie matki swej.
9.GRZYM1936Albowiem on będzie wielki przed Panem: wina ani sycery pić nie będzie i zostanie napełniony Duchem świętym jeszcze w żywocie matki swojej.
10.DĄBR.WUL.1973Będzie bowiem wielki przed Panem, wina i sycery pić nie będzie, a Duchem Świętym napełniony będzie jeszcze w żywocie matki swojej.
11.DĄBR.GR.1961Będzie bowiem wielki przed Panem, wina i sycery pić nie będzie, a Duchem Świętym będzie napełniony jeszcze w żywocie matki swojej.
12.TYSIĄCL.WYD5Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym.
13.BRYTYJKABędzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.
14.POZNAŃSKAOn bowiem będzie wielki przed Panem. Nie będzie pił wina ani sycery i już w łonie matki będzie napełniony Duchem Świętym.
15.WARSZ.PRASKABędzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił ani wina, ani sycery. Od łona matki będzie pełen Ducha Świętego
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż będzie wielkim przed obliczem Pana. Nie będzie pił wina oraz mocnego trunku, ale już w łonie swojej matki będzie napełniony Duchem Świętym.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie on bowiem wielki wobec Pana; nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki.
18.TOR.PRZ.Albowiem będzie wielki przed obliczem Pana, z pewnością nie będzie pić wina ani sycery, a zostanie napełniony Duchem Świętym jeszcze będąc w łonie swojej matki.