« Łuk 1:15 Ewangelia Łukasza 1:16 Łuk 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:12) I wieli synów Izraelowych nawróci ku panu Bogu ich.
2.WUJEK.1923A nawróci wiele synów Izraelskich ku Panu, Bogu ich.
3.RAKOW.NTA wielu synów Izraelskich nawróci ku Panu Bogu ich.
4.GDAŃSKA.1881A wielu z synów Izraelskich obróci ku Panu, Bogu ich.
5.GDAŃSKA.2017I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga.
6.SZCZEPAŃSKIWielu też synów Izraela nawróci on do Pana Boga ich;
7.MARIAWICII wielu synów Izraelskich nawróci ku Panu Bogu ich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wielu synów izraelskich nawróci ku Panu Bogu ich.
9.GRZYM1936Wielu synów Izraelskich nawróci do Pana Boga,
10.DĄBR.WUL.1973I wielu synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich,
11.DĄBR.GR.1961I wielu synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich,
12.TYSIĄCL.WYD5Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga;
13.BRYTYJKAWielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich.
14.POZNAŃSKAWielu synów Izraela nawróci do ich Pana, Boga,
15.WARSZ.PRASKAi wielu spośród Izraela nawróci do Pana, Boga ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wielu synów Israela zwróci ku Panu, ich Bogu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI wielu synów Izraela skieruje on do Pana, ich Boga.
18.TOR.PRZ.I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga.