« Łuk 1:1 Ewangelia Łukasza 1:2 Łuk 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakoż podali nam którzy z początku sami widzieli i sprawcami byli tej rzeczy.
2.WUJEK.1923Jako nam podali, którzy się im od początku sami przypatrowali, i byli sługami mowy:
3.RAKOW.NTJako nam podali oni którzy od początku oczywistymi świadkami i sługami byli onej mowy.
4.GDAŃSKA.1881Tak jako nam podali ci, którzy od początku sami widzieli, i sługami tego słowa byli;
5.GDAŃSKA.2017Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa;
6.SZCZEPAŃSKIwedług tego, co nam podali ci, którzy [sami] od początku je widzieli i byli sługami Ewangelii;
7.MARIAWICItak, jako nam podali ci, którzy sami od początku widzieli i byli sługami tej mowy,
8.BIESZK.ŁUK.1931Poszli w tem za podaniami, przekazanemi nam przez ludzi, którzy byli od początku świadkami naocznymi i głosicielami ewangelji.
9.GRZYM1936według tego, jak je nam przekazali ci, co od początku byli świadkami i pełnili służbę słowa;
10.DĄBR.WUL.1973jako nam przekazali ci, którzy od początku byli świadkami i sługami Ewangelii,
11.DĄBR.GR.1961jak nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Ewangelii,
12.TYSIĄCL.WYD5tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
13.BRYTYJKAJak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa,
14.POZNAŃSKAtak jak przekazali nam ci, którzy pod początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa,
15.WARSZ.PRASKAtak jak je przekazali nam ci, co byli [ich] naocznymi świadkami i posługiwali słowu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jak nam przekazali ci, którzy od początku stali się naocznymi świadkami oraz sługami Słowa,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITzgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz poświęcili się służbie Słowa.
18.TOR.PRZ.Tak, jak nam to przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa,