« Łuk 1:21 Ewangelia Łukasza 1:22 Łuk 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:17) A (on) wyszedszy niemógł mówić im, i poznali że widzenie widział w kościele, i sam ukazował im, i został niemym.
2.WUJEK.1923A gdy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i poznali, że widzenia widział w kościele. A on skiwał na nie, i został niemym.
3.RAKOW.NTA wyszedszy nie mógł mówić do nich; i poznali że widzenie widział w Kościele; a on kiwał na nie; i trwał niemym.
4.GDAŃSKA.1881A wyszedłszy nie mógł do nich mówić; i poznali, że widzenie widział w kościele; bo im przez znaki ukazywał, i został niemym.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. I zrozumieli, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki, i pozostał niemy.
6.SZCZEPAŃSKIA kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić; zrozumiano zatem, że musiał mieć widzenie w przybytku; a on tylko znaki im dawał i pozostał niemym.
7.MARIAWICIA gdy wyszedł, nie mógł nic mówić do nich: i poznali, że widzenie widział w Kościele. A on dawał im tylko znaki, i tak trwał niemym.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy potem wyszedł, nie mógł do nich mówić. Poznali wtedy, że miał widzenie w świątyni. Okazał im to przez znaki. I pozostał niemym.
9.GRZYM1936A gdy wreszcie wyszedł i nie mógł do nich mówić, zrozumieli, że musiał mieć widzenie w kościele. On zaś dawał im tylko znaki i pozostał niemy.
10.DĄBR.WUL.1973A wyszedłszy nie mógł do nich mówić. I poznali, że miał widzenie w świątyni. A on dawał im znaki i pozostał niemym.
11.DĄBR.GR.1961A wyszedłszy nie mógł do nich mówić. I poznali, że miał widzenie w świątyni. A on dawał im znaki i pozostał niemym.
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
13.BRYTYJKAA kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich, i poznali, że miał widzenie w świątyni; dawał im też znaki i pozostał niemym.
14.POZNAŃSKAKiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, więc się domyślili, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
15.WARSZ.PRASKAKiedy zaś wyszedł, nie mógł do nich nic powiedzieć. Wtedy zrozumieli, że miał jakieś widzenie w świątyni. A on tylko dawał im znaki i pozostał niemową.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy wyszedł, nie mógł nic powiedzieć, zatem poznali, że w Przybytku zobaczył widzenie. Kiwał im też głową, lecz trwał niemy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza że dawał im znaki i pozostawał niemy.
18.TOR.PRZ.A gdy wyszedł, nie mógł do nich mówić; i poznali, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki i pozostał niemy.