« Łuk 1:22 Ewangelia Łukasza 1:23 Łuk 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:18) A gdy się spełniły dni służby jego, odszedł do domu swego.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy się wypełniły dni urzędu jego, odszedł do domu swego.
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy się wypełniły dni usługowania jego, odszedł do domu swego.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy się wypełniły dni posługiwania jego, odszedł do domu swego.
5.GDAŃSKA.2017A gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił do swego domu.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy się skończyły dni jego urzędowania, wrócił do domu swego.
7.MARIAWICII stało się, gdy się wypełniły dni urzędu jego, odszedł do domu swego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy zaś skończyły się dni urzędowania jego, poszedł do domu swego.
9.GRZYM1936A gdy się skończyły dni jego służby, wrócił do domu.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy upłynęły dni urzędu jego, że odszedł do swego domu.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, kiedy upłynęły dni jego urzędowania, że wrócił do swego domu.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu.
13.BRYTYJKAA gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego.
14.POZNAŃSKAKiedy czas jego służby w świątyni dobiegł końca, powrócił do domu.
15.WARSZ.PRASKAKiedy zaś skończył się czas jego służby, wrócił do swego domu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stało się, gdy wypełniły się dni jego służby, że odszedł do swojego domu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu.
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy wypełniły się dni jego służby, że odszedł do swojego domu.