« Łuk 1:24 Ewangelia Łukasza 1:25 Łuk 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:20) Iż mi tak uczynił pan we dni których pojrzał odjąć sromotę moję u ludzi.
2.WUJEK.1923Iż mi tak Pan uczynił we dni, w które pojrzał, aby odjął moje urąganie między ludźmi
3.RAKOW.NTIż tak mi uczynił Pan, we dni, w które wejźrzał, aby odjął urąganie moje między ludźmi.
4.GDAŃSKA.1881Iż mi tak Pan uczynił we dni, w które na mię wejrzał, aby odjął hańbę moję między ludźmi.
5.GDAŃSKA.2017Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi.
6.SZCZEPAŃSKITak to - mówiła - uczynił mi Pan wtedy, gdy Mu się spodobało zdjąć ze mnie hańbę wobec ludzi.
7.MARIAWICIŻe tak mi uczynił Pan we dni, w które wejrzał, aby odjął urąganie moje między ludźmi.
8.BIESZK.ŁUK.1931„Tak mi uczynił Pan: dni onych spojrzał łaskawie na mnie i hańbę moją między ludźmi odjął ode mnie”.
9.GRZYM1936Pan mi tak uczynił, kiedy spojrzał na mnie, aby odjąć hańbę moją przed ludźmi.
10.DĄBR.WUL.1973Tak mi Pan uczynił we dni, w które na mnie wejrzał, aby zdjąć ze mnie hańbę moją wśród ludzi.
11.DĄBR.GR.1961Tak mi Pan uczynił we dni, w które na mnie wejrzał, aby uwolnić mię z niesławy mojej między ludźmi.
12.TYSIĄCL.WYD5Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi.
13.BRYTYJKATak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi.
14.POZNAŃSKAPan to uczynił, kiedy raczył zmazać moją hańbę (jaką byłam okryta) wśród ludzi.
15.WARSZ.PRASKATak oto uczynił mi Pan – mówiła – w tych dniach, kiedy to raczył zdjąć ze mnie hańbę wobec ludzi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mi w tych dniach Pan uczynił; wejrzał, aby zdjąć moją hańbę u ludzi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi.
18.TOR.PRZ.Tak mi uczynił Pan w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę pośród ludzi.