« Łuk 1:2 Ewangelia Łukasza 1:3 Łuk 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zdało się i mnie doścignąwszy, zwierzchu wszego dostatecznie porządkiem napisać tobie, możny Theofile,
2.WUJEK.1923Zdało się i mnie, którym z początku pilnie wszystkiego dochodził, porządnie tobie, cny Theophile! wypisać.
3.RAKOW.NTZdało się i mnie, którym doszedł z samego początku wszytkich rzeczy pilnie, porządnie tobie wypisać wielce możny Theofile.
4.GDAŃSKA.1881Zdało się też i mnie, którym tego wszystkiego z początku pilnie doszedł, tobie to porządnie wypisać, zacny Teofilu!
5.GDAŃSKA.2017Postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacny Teofilu;
6.SZCZEPAŃSKIprzetoż i ja, wszystko od pierwszych chwil dokładnie zbadawszy, postanowiłem w należytym porządku spisać to dla ciebie, dostojny Teofilu,
7.MARIAWICI– zdało się też i mnie, którym wszystkich tych rzeczy pilnie od początku doszedł, tobie, cnotliwy Teofilu,
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak też i ja, którym wszystkiego aż do samych początków pilnie dochodził, postanowiłem zdarzenia owe według ich następstwa spisać dla ciebie, najdostojniejszy Teofilu.
9.GRZYM1936mnie też, po pilnem zbadaniu wszystkiego od początku, przyszła myśl, żeby opisać ci to dokładnie, dostojny Teofilu,
10.DĄBR.WUL.1973postanowiłem i ja, dostojny Teofilu, zbadawszy wszystko dokładnie od pierwszych chwil, opisać ci to w należytym porządku,
11.DĄBR.GR.1961postanowiłem i ja, dostojny Teofilu, zbadawszy wszystko dokładnie od pierwszej chwili opisać ci to w należytym porządku,
12.TYSIĄCL.WYD5Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
13.BRYTYJKAPostanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu,
14.POZNAŃSKAuznałem i ja za stosowne, po zbadaniu wszystkiego od początku, opisać ci to po kolei, dostojny Teofilu,
15.WARSZ.PRASKADlatego też i ja, dostojny Teofilu, postanowiłem zbadać dokładnie wszystko i opisać ci według kolejności,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wydało się i mnie, dostojny Teofilu, uważnie prześledzić wszystko od początku i po kolei ci je opisać,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać.
18.TOR.PRZ.Także i mi wydało się słuszne, wszystko dokładnie od początku zbadać i opisać ci to po kolei, dostojny Teofilu!