« Łuk 1:29 Ewangelia Łukasza 1:30 Łuk 1:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:25) I rzekł jej anioł: Niebój się Marya, nalazłaś bo łaskę u Boga.
2.WUJEK.1923I rzekł jéj Aniół: Nie bój się, Maryo! albowiem nalazłaś łaskę u Boga.
3.RAKOW.NTI rzekł jej Anioł: Nie bój się, Marya! abowiem nalazłaś łaskę u Boga.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
6.SZCZEPAŃSKIAnioł zaś rzekł do Niej: Nie trwóż się, Maryo! Albowiem znalazłaś łaskę u Boga;
7.MARIAWICII rzekł jej Anioł: Nie bój się, Marya, albowiem znalazłaś łaskę u Boga:
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł jej anioł: „Nie bój się, Marjo! Albowiem znalazłaś łaskę u Boga.
9.GRZYM1936A anioł dodał: Nie bój się, Marjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł jej anioł: Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga!
11.DĄBR.GR.1961I rzekł jej Anioł: Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga!
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
13.BRYTYJKAI rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
14.POZNAŃSKAI rzekł do niej anioł: - Nie bój się, Maryjo,
15.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł do niej anioł: Nie bój się, Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A anioł jej powiedział: Nie bój się, Mario, bowiem znalazłaś łaskę u Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAnioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario! Znalazłaś łaskę u Boga.
18.TOR.PRZ.I anioł powiedział jej: Nie bój się, Mario! Albowiem znalazłaś łaskę u Boga.