« Łuk 1:32 Ewangelia Łukasza 1:33 Łuk 1:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:29) I królować będzie nad domem Jakobowym na wieki, a królestwu jego niebędzie końca.
2.WUJEK.1923I będzie królował w domu Jakóbowym na wieki, a królestwa jego nie będzie końca.
3.RAKOW.NTBędzie królował nad onym domem Jakóbowym na wieki, a onemu Królestwu jego nie będzie końca.
4.GDAŃSKA.1881I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca.
5.GDAŃSKA.2017I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
6.SZCZEPAŃSKIi będzie królował nad rodem Jakóba na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca.
7.MARIAWICIi będzie królował w Domu Jakóbowym na wieki, i królestwu Jego nie będzie końca.
8.BIESZK.ŁUK.1931i będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki; a królestwa jego nie będzie końca”.
9.GRZYM1936i będzie panował na wieki w domu Jakóba. A królestwo jego końca mieć nie będzie.
10.DĄBR.WUL.1973a królestwu jego nie będzie końca.
11.DĄBR.GR.1961a królestwu jego nie będzie końca.
12.TYSIĄCL.WYD5Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
13.BRYTYJKAI będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
14.POZNAŃSKAI będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca.
15.WARSZ.PRASKAI będzie panował nad domem Jakuba na wieki, i królestwo Jego nie będzie mieć końca.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na wieki będzie królował nad domem Jakóba, a królestwu Jego nie będzie końca.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca.
18.TOR.PRZ.I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Królestwu Jego nie będzie końca.