« Łuk 1:33 Ewangelia Łukasza 1:34 Łuk 1:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:30) Rzekła lepak Marya do anioła: Jako będzie to, gdyż męża nie znam?
2.WUJEK.1923A Marya rzekła do Anioła: Jakóż się to stanie, gdyż męża nie znam?
3.RAKOW.NTA rzekła Marya do Anioła: Jakoż to będzie, ponieważ męża nie znam?
4.GDAŃSKA.1881Zatem Maryja rzekła do Anioła: Jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?
6.SZCZEPAŃSKIWtedy Marya rzekła do anioła: Jakże się to stanie? Wszak Ja męża nie znam!
7.MARIAWICII rzekła Marya do Anioła: Jakoż się to stanie, gdyż ja męża nie znam?
8.BIESZK.ŁUK.1931A Marja rzekła do anioła; „Jakoż to się stanie, gdyż męża nie znam?”.
9.GRZYM1936Wtedy Marja rzekła do anioła: Jak się to stanie, gdyż ja męża nie znam?
10.DĄBR.WUL.1973A Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?
11.DĄBR.GR.1961A Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?
12.TYSIĄCL.WYD5Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
13.BRYTYJKAA Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża?
14.POZNAŃSKAMaryja rzekła do anioła: - Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
15.WARSZ.PRASKAA Maryja powiedziała do anioła: Jakże się to stanie? Przecież ja nie znam męża.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Maria powiedziała do anioła: Jak to będzie, skoro nie znam męża?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMaria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem?
18.TOR.PRZ.A Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężem?