« Łuk 1:34 Ewangelia Łukasza 1:35 Łuk 1:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:31) A odpowiedając anioł rzekł jej: Duch święty znidzie na cię, i moc nawyższego zasłoni tobie; przeto i narodzony z ciebie święty, nazwan będzie synem Bożym.
2.WUJEK.1923A Aniół odpowiedziawszy, rzekł jéj: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zaćmi tobie. Przetóż i co się z ciebie narodzi święte, będzie nazwano Synem Bożym.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Anioł, rzekł jej: Duch święty nadejdzie na cię, i moc Najwyższego zaćmi tobie; Przetoż i ono co się narodzi z ciebie święte, będzie nazwano Synem Bożym.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym.
5.GDAŃSKA.2017A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
6.SZCZEPAŃSKIA odpowiadając anioł rzekł Jej: Duch Święty zstąpi na Cię i moc Najwyższego [ni]by obłok Cię ogarnie; a przeto święta Istota, która się {z Ciebie} narodzi, będzie Synem Bożym.
7.MARIAWICIA odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i Moc Najwyższego zaćmi tobie; a przetoż i to, co się z ciebie narodzi Święte, będzie nazwane Synem Bożym.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział jej anioł: „Duch święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego ocieni ciebie. Przetoż i dziecię święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
9.GRZYM1936Anioł odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i mocą Najwyższego cię otoczy. Dlatego święty, który się z ciebie narodzi, Synem Bożym zwan będzie.
10.DĄBR.WUL.1973I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni. Przeto i co się z ciebie narodzi święte, Synem Bożym będzie nazwane.
11.DĄBR.GR.1961I odpowiadając Anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni. Przeto i co się narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym.
12.TYSIĄCL.WYD5Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
13.BRYTYJKAI odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.
14.POZNAŃSKAAnioł zaś jej odpowiedział: - Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię jak obłok. Dlatego też święte (dziecko), które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
15.WARSZ.PRASKAOdpowiadając jej anioł rzekł: Duch Święty zstąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego. Dlatego też Święte, to, co się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A anioł odpowiadając, rzekł jej: Duch Święty przyjdzie do ciebie i ocieni cię moc Najwyższego. Dlatego to narodzone, święte, zostanie nazwane Synem Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAnioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też Święte Dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga.
18.TOR.PRZ.I anioł w odpowiedzi, rzekł do niej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni; dlatego narodzone z ciebie Święte, zostanie nazwane Synem Boga.