« Łuk 1:36 Ewangelia Łukasza 1:37 Łuk 1:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:33) Iż nie będzie niemożna u Boga wszelka rzecz.
2.WUJEK.1923Bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne.
3.RAKOW.NTIż nie będzie nie możne u Boga żadne słowo.
4.GDAŃSKA.1881Bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo.
5.GDAŃSKA.2017Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
6.SZCZEPAŃSKIbo »nic niemasz niemożliwego u Boga«.
7.MARIAWICIalbowiem u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszak dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej.
9.GRZYM1936Bo u Boga niema nic niemożliwego.
10.DĄBR.WUL.1973bo nie masz nic niemożliwego u Boga.
11.DĄBR.GR.1961bo nie masz nic niemożliwego u Boga.
12.TYSIĄCL.WYD5Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
13.BRYTYJKABo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.
14.POZNAŃSKAbo "bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych".
15.WARSZ.PRASKANic bowiem nie jest niemożliwe u Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż żadna sprawa od Boga nie będzie niemożliwa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITŻadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia.
18.TOR.PRZ.Gdyż u Boga nie będzie niemożliwe, cokolwiek wypowie.