« Łuk 1:3 Ewangelia Łukasza 1:4 Łuk 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyś poznał o wszech, którycheś nauczon, rzeczach pewność.
2.WUJEK.1923Abyś poznał prawdę słów tych, których cię nauczono.
3.RAKOW.NTAbyś poznał onych w którycheś jest wyćwiczony, mów pewność.
4.GDAŃSKA.1881Abyś poznał pewność tych rzeczy, których cię nauczono.
5.GDAŃSKA.2017Abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono.
6.SZCZEPAŃSKIażebyś się przekonał o pewności tych prawd, których cię <żywem słowem> nauczono.
7.MARIAWICIwszystko porządnie opisać, abyś poznał prawdę tych słów, których Cię nauczono.
8.BIESZK.ŁUK.1931Abyś się przekonał, iż na prawdzie polega wszystko to, czego cię ustnie nauczono.
9.GRZYM1936abyś miał pewność co do rzeczy, któreś poznał.
10.DĄBR.WUL.1973abyś się przekonał o prawdzie tych słów, których cię nauczono.
11.DĄBR.GR.1961abyś się przekonał o pewności nauk, które otrzymałeś.
12.TYSIĄCL.WYD5abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
13.BRYTYJKAAbyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.
14.POZNAŃSKAabyś przekonał się o prawdziwości tego, czego cię ustnie nauczono.
15.WARSZ.PRASKAżebyś poznał całą prawdę pouczeń, których ci udzielono.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyś poznał niezawodność słów o których zostałeś ustnie pouczony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono.
18.TOR.PRZ.Tak, abyś całkowicie poznał niezawodność tych słów, których cię ustnie nauczono.