« Łuk 1:40 Ewangelia Łukasza 1:41 Łuk 1:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:37) A gdy usłyszała Elizabeta przywitanie Maryej, rozigrało się niemowiątko wżywocie jej, i napełniona ducha świętego Elizabetha.
2.WUJEK.1923I stało się, skoro słyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło dzieciątko w żywocie jéj, i napełniona jest Ducha Świętego Elżbieta.
3.RAKOW.NTI sstało się jako usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryey, skoczył płód w żywocie jej; i napełniona jest ducha świętego Elżbieta.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło niemowlątko w żywocie jej, i napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym,
7.MARIAWICII stało się, że skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie jej, i Elżbieta napełniona była Duchem Świętym,
8.BIESZK.ŁUK.1931Skoro Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marji, poruszyło się radośnie dzieciątko w żywocie jej. Zarazem napełniona została Elżbieta Duchem świętym.
9.GRZYM1936Gdy zaś Elżbieta usłyszała powitanie Marji, poruszyło się dziecię w żywocie jej, a Elżbieta, pełna Ducha świętego,
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło dzieciątko w łonie jej i napełnioną została Elżbieta Duchem Świętym,
11.DĄBR.GR.1961I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecię w łonie jej i napełnioną została Elżbieta Duchem Świętym,
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
13.BRYTYJKAA gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym,
14.POZNAŃSKASkoro tylko Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecko w jej łonie. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym
15.WARSZ.PRASKAA gdy pozdrowienie Maryi usłyszała Elżbieta, poruszyło się dziecię w jej łonie, ona zaś, napełniona Duchem Świętym, zawołała w uniesieniu wielkim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także zdarzyło się, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, że niemowlę w jej łonie skoczyło, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym.
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, że poruszyło się w jej łonie dziecko, i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.