« Łuk 1:5 Ewangelia Łukasza 1:6 Łuk 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:5b) A byli sprawiedliwi oba przed Bogiem, chodząc we wszech przykazaniach i usprawiedliwieniach pańskich bez nagany.
2.WUJEK.1923A byli oboje sprawiedliwymi przed Bogiem, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez przygany.
3.RAKOW.NTA byli sprawiedliwi oboje przed Bogiem, chodzący we wszytkich Przykazaniach, i usprawiedliwieniach Pańskich nienaganieni.
4.GDAŃSKA.1881A byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożem, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez nagany.
5.GDAŃSKA.2017Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana.
6.SZCZEPAŃSKIA oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, zachowując bez zarzutu wszystkie przykazania i prawa Pańskie;
7.MARIAWICIA byli oboje sprawiedliwymi przed Bogiem, postępując we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach Pańskich bez przygany.
8.BIESZK.ŁUK.1931Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, przestrzegając bez przygany wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.
9.GRZYM1936Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, chodząc nienagannie według wszystkich przykazań i rozkazów Pańskich.
10.DĄBR.WUL.1973A byli oboje sprawiedliwi przed Bogiem, zachowując bez zarzutu wszystkie przykazania i ustawy Pańskie.
11.DĄBR.GR.1961A byli oboje sprawiedliwi przed Bogiem, zachowując bez zarzutu wszystkie przykazania i ustawy Pańskie,
12.TYSIĄCL.WYD5Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.
13.BRYTYJKAOboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich.
14.POZNAŃSKAOboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, zachowując wiernie wszystkie przykazania i przepisy Pańskie.
15.WARSZ.PRASKAOboje byli sprawiedliwi wobec Boga, przestrzegając gorliwie wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienaganni we wszystkich przykazaniach oraz sprawiedliwych czynach Pana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOboje byli sprawiedliwi wobec Boga - postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana.
18.TOR.PRZ.A oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienagannie we wszystkich przykazaniach i ustawach Pana.