« Łuk 1:68 Ewangelia Łukasza 1:69 Łuk 1:70 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:65a) I podniósł róg zbawienny nam wdomu Dawida sługi swego.
2.WUJEK.1923I podniósł róg zbawienia nam, w domu Dawida, służebnika swego.
3.RAKOW.NTI wzbudził róg zbawienia nam w domu Dawida sługi swego;
4.GDAŃSKA.1881I wystawił nam róg zbawienia w domu Dawida, sługi swego,
5.GDAŃSKA.2017I wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, swego sługi;
6.SZCZEPAŃSKIi Zbawiciela potęgę nam wzbudził w rodzie Dawida, służebnika swego.
7.MARIAWICII podniósł dla nas róg zbawienia w domu Dawida, sługi Swego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Potężnego zbawcę zbudził nam w domu Dawida, sługi swego,
9.GRZYM1936i w domu Dawida, sługi swego, Zbawcę potężnego wzbudził.
10.DĄBR.WUL.1973Potęgę zbawienia wzbudził nam w rodzie Dawida, sługi swego.
11.DĄBR.GR.1961Potęgę zbawienia wzbudził nam w rodzie Dawida, sługi swego.
12.TYSIĄCL.WYD5i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:
13.BRYTYJKAI wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego,
14.POZNAŃSKAI zesłał Zbawiciela z domu swojego sługi, Dawida.
15.WARSZ.PRASKAI wzbudził nam potęgę zbawienia w domu sługi swego, Dawida,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także w domu swojego sługi Dawida wzniósł nam róg zbawienia,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWzbudził nam Róg Wybawienia z rodu swego sługi Dawida,
18.TOR.PRZ.I wzbudził nam róg zbawienia w domu swojego sługi Dawida,