« Łuk 1:6 Ewangelia Łukasza 1:7 Łuk 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:5c) Lecz nie było u nich dziecięcia, ponieważ Elizabeta była niepłodna, i oboje byli zeszli we dnioch swoich.
2.WUJEK.1923A nie mieli syna, przeto iż Elżbieta była niepłodną, a byli oboje podeszłymi we dniach swoich.
3.RAKOW.NTA nie mieli dziecięcia, przeto iż Elżbieta była niepłodna, i oboje podeszłymi byli we dniach swoich.
4.GDAŃSKA.1881I nie mieli potomstwa, przeto iż Elżbieta była niepłodna, a byli oboje podeszłymi w latach swoich.
5.GDAŃSKA.2017Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, i oboje byli w podeszłym wieku.
6.SZCZEPAŃSKInie mieli wszakże syna, bo Elżbieta była niepłodna, i oboje byli w latach sędziwych.
7.MARIAWICIA nie mieli syna, przeto że Elżbieta była niepłodną, i oboje już byli podeszli w latach swoich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie mieli dzieci, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a byli oboje w podeszłym wieku.
9.GRZYM1936Nie mieli jednak potomka, bo Elżbieta była niepłodna, a oboje już byli posunięci w latach.
10.DĄBR.WUL.1973I nie mieli syna, gdyż Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w wieku podeszłym.
11.DĄBR.GR.1961I nie mieli dziecka, gdyż Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w wieku podeszłym.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś już posunęli się w latach.
13.BRYTYJKALecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku.
14.POZNAŃSKANie mieli jednak dziecka, bo Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już w podeszłym wieku.
15.WARSZ.PRASKANie mieli jednak dzieci, ponieważ Elżbieta była niepłodna; zresztą oboje byli już podeszli w latach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, i oboje byli podeszłymi w swym wieku.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku.
18.TOR.PRZ.I nie mieli dziecka, jako że Elżbieta była niepłodna, a byli oboje w podeszłym wieku.