« Łuk 1:70 Ewangelia Łukasza 1:71 Łuk 1:72 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:66) Zbawienie z nieprzyjaciół naszych, i z ręki wszech nienawidzących nas.
2.WUJEK.1923Wybawienie od nieprzyjaciół naszych, i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.
3.RAKOW.NTWybawienie od nieprzyjaciół naszych, i z ręki wszytkich którzy nas nie nawidzą.
4.GDAŃSKA.1881Iż im miał dać wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzili;
5.GDAŃSKA.2017Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
6.SZCZEPAŃSKIże nas wybawi z ręki naszych wrogów i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą;
7.MARIAWICI– wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
8.BIESZK.ŁUK.1931Wybawi nas od nieprzyjaciół naszych, i z ręki wszystkich, którzy nienawidzą nas.
9.GRZYM1936iż nas wyzwoli od nieprzyjaciół, z nienawistnej ręki,
10.DĄBR.WUL.1973Że nas wybawi od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą.
11.DĄBR.GR.1961że nas wybawi od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą.
12.TYSIĄCL.WYD5że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
13.BRYTYJKAWybawienie od wrogów, naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
14.POZNAŃSKAże wybawi nas od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
15.WARSZ.PRASKAwybawienie od naszych nieprzyjaciół i uwolnienie z rąk wszystkich, którzy nas nienawidzą;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wybawienie od naszych nieprzyjaciół oraz z ręki wszystkich, co nas nienawidzą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITwybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
18.TOR.PRZ.Zbawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,