« Łuk 1:71 Ewangelia Łukasza 1:72 Łuk 1:73 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:67) Uczynić miłosierdzie z ojcy naszymi, i wspomnieć przymierze święte swoje.
2.WUJEK.1923Aby uczynił miłosierdzie z ojcy naszymi i wspamiętał na testament swój święty,
3.RAKOW.NTAby uczynił miłosierdzie z Ojcy naszymi, i wspamiętał na Przymierze święte swoje.
4.GDAŃSKA.1881Aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi, i wspomniał na przymierze swoje święte,
5.GDAŃSKA.2017Aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze;
6.SZCZEPAŃSKIże ojcom naszym będzie miłościwy, i że na święte swe przymierze wspomni;
7.MARIAWICIaby uczynił miłosierdzie nad ojcami naszymi, i wspomniał na testament Swój święty;
8.BIESZK.ŁUK.1931W tem okaże dobrotliwość wobec ojców naszych i nie zapomni o przymierzu świętem,
9.GRZYM1936aby ojcom naszym miłosierdzie okazał, pomny na swe święte przymierze.
10.DĄBR.WUL.1973Miłosierdzie ojcom naszym okaże, pomny na święte przymierze swoje.
11.DĄBR.GR.1961Miłosierdzie ojcom naszym okaże, pomny na święte przymierze swoje,
12.TYSIĄCL.WYD5że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze -
13.BRYTYJKALitując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje
14.POZNAŃSKAże okaże miłosierdzie praojcom naszym i będzie pamiętał o swoim świętym Przymierzu,
15.WARSZ.PRASKAaby okazać miłosierdzie ojcom naszym i przypomnieć swe święte przymierze:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby uczynić miłosierdzie za naszych ojców i pamiętać o Jego świętym przymierzu;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITby okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze -
18.TOR.PRZ.Aby uczynić miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć o swoim świętym przymierzu,