« Łuk 1:72 Ewangelia Łukasza 1:73 Łuk 1:74 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:68) Przysięgę którą przysiągł do Abrahama ojca naszego, dać nam.
2.WUJEK.1923Przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu,
3.RAKOW.NTI na przysięgę którą przysiągł Abrahamowi Ojcu naszemu, że dać nam miał;
4.GDAŃSKA.1881I na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, że nam to dać miał,
5.GDAŃSKA.2017I przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu;
6.SZCZEPAŃSKIże nam dotrzyma przysięgi, złożonej Abrahamowi, praojcu naszemu;
7.MARIAWICIna przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, że nam to dać miał;
8.BIESZK.ŁUK.1931wierny przysiędze, którą dał Abrahamowi, praojcu naszemu,
9.GRZYM1936Tak przysięgał Abrahamowi, ojcu naszemu, iż nam będzie dane,
10.DĄBR.WUL.1973Według przysięgi, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że sprawi to.
11.DĄBR.GR.1961według przysięgi, jaką złożył wobec Abrahama, ojca naszego, że sprawi to,
12.TYSIĄCL.WYD5na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego,
13.BRYTYJKAI na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam,
14.POZNAŃSKAo przysiędze, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, i sprawi,
15.WARSZ.PRASKAprzysięgę, jaką złożył ojcu naszemu Abrahamowi,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przysiędze, którą potwierdził względem naszego ojca Abrahama. By nam dać
17.EIB.BIBLIA.2016.LITprzysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi - że pozwoli nam,
18.TOR.PRZ.Na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu, że da nam,