« Łuk 1:74 Ewangelia Łukasza 1:75 Łuk 1:76 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:70) Wświątobliwości i sprawiedliwości przed nim, (po) wszystki dni żywota naszego.
2.WUJEK.1923W świętobliwości i w sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze.
3.RAKOW.NTW świętobliwości i w sprawiedliwości przed nim, po wszytkie dni żywota naszego.
4.GDAŃSKA.1881W świętobliwości i w sprawiedliwości przed obliczem jego, po wszystkie dni żywota naszego.
5.GDAŃSKA.2017W świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni naszego życia.
6.SZCZEPAŃSKIw świątobliwości i sprawiedliwości, przed twarzą Jego po wszystkie dni nasze.
7.MARIAWICIw świątobliwości i sprawiedliwości przed Obliczem Jego po wszystkie dni nasze.
8.BIESZK.ŁUK.1931w świątobliwości krocząc przed nim po sprawiedliwości drogach przez wszystkie dni żywota naszego.
9.GRZYM1936święcie i sprawiedliwie, przed obliczem jego przez wszystkie dni nasze.
10.DĄBR.WUL.1973W świątobliwości i sprawiedliwości w jego obliczu po wszystkie dni nasze.
11.DĄBR.GR.1961W świątobliwości i sprawiedliwości w jego obliczu po wszystkie dni nasze.
12.TYSIĄCL.WYD5w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.
13.BRYTYJKAW świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.
14.POZNAŃSKAw świętości i sprawiedliwości przed Nim przez wszystkie dni nasze.
15.WARSZ.PRASKAw świętości i sprawiedliwości wobec Niego przez wszystkie dni naszego życia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przed Jego obliczem w bogobojności i sprawiedliwości, przez wszystkie nasze dni życia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITz poświęceniem i w sprawiedliwości przed Nim po wszystkie nasze dni.
18.TOR.PRZ.W świętości i w sprawiedliwości przed Jego obliczem, po wszystkie dni naszego życia.