« Łuk 1:75 Ewangelia Łukasza 1:76 Łuk 1:77 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:71) A ty pacholę prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo wprzód pójdziesz przed obliczem pańskiem gotować dróg jego.
2.WUJEK.1923A ty dzieciątko! prorokiem Najwyższego będziesz nazwane; bo uprzedzisz przed oblicznością Pańską, abyś gotował drogi jego.
3.RAKOW.NTA ty dzieciątko Prorokiem Najwyższego będziesz nazwane; Bo wprzód pójdziesz przed obliczem Pańskim, gotować drogi jego.
4.GDAŃSKA.1881A ty dzieciątko! Prorokiem Najwyższego nazwane będziesz; bo pójdziesz wprzód przed obliczem Pańskiem, abyś gotował drogi jego,
5.GDAŃSKA.2017A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować jego drogi;
6.SZCZEPAŃSKIA tyś, pacholę, prorok Najwyższego! bo chodzić będziesz przed Pana obliczem, ażeby Jego przygotować drogi.
7.MARIAWICIA ty dzieciątko prorokiem Najwyższego będziesz nazwane, bo poprzedzisz przed Obliczem Pana, abyś zgotował drogi Jego,
8.BIESZK.ŁUK.1931A ty, dziecię moje, prorokiem Najwyższego będziesz zwane. Bo chodzić będziesz przed obliczem Pana, by gotować jemu drogi,
9.GRZYM1936A ty dziecię prorokiem Najwyższego będziesz, bo przed Panem drogę pójdziesz mu gotować.
10.DĄBR.WUL.1973A ty, dzieciątko, nazwane będziesz Prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, by gotować drogi jego.
11.DĄBR.GR.1961A ty, dziecię, nazwane będziesz Prorokiem Najwyższego, albowiem pójdziesz przed Panem, aby przygotować drogę Jego.
12.TYSIĄCL.WYD5A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
13.BRYTYJKAA ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego,
14.POZNAŃSKAA ty, mój synu, będziesz prorokiem Najwyższego albowiem pójdziesz "przed Panem przygotować Mu drogi",
15.WARSZ.PRASKAA ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego; pójdziesz bowiem przed obliczem Pana żeby przygotować drogi dla Niego
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego; bo pójdziesz wcześniej przed obliczem Pana, by przygotować Jego drogi,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi,
18.TOR.PRZ.A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zostaniesz nazwane; bo pójdziesz przed obliczem Pana przygotować Jego drogi,