« Łuk 1:76 Ewangelia Łukasza 1:77 Łuk 1:78 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:72) Dawać znajomości zbawienia ludowie jego, w odpuszczeniu grzechów ich.
2.WUJEK.1923Iżbyś dał naukę zbawienia ludowi jego, na odpuszczenie grzechów ich.
3.RAKOW.NTAbyś dał wiadomość zbawienia ludowi jego, w odpuszczeniu grzechów ich;
4.GDAŃSKA.1881A iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi jego przez odpuszczenie grzechów ich.
5.GDAŃSKA.2017I żeby jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów;
6.SZCZEPAŃSKIludowi Jego głosić wieść zbawienia, by odpuszczenia swych grzechów dostąpił,
7.MARIAWICIi żebyś dał ludowi znajomość Zbawienia na odpuszczenie grzechów ich,
8.BIESZK.ŁUK.1931by pouczyć lud, że zbawienia dostąpi przez odpuszczenie grzechów swoich,
9.GRZYM1936Ludowi jego naukę zbawienia ogłosisz na grzechów odpuszczenie.
10.DĄBR.WUL.1973Ludowi jego dasz poznać zbawienie, by odpuszczenia grzechów swych dostąpił
11.DĄBR.GR.1961Aby ludowi jego dał poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów jego –
12.TYSIĄCL.WYD5Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów,
13.BRYTYJKAAby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich,
14.POZNAŃSKAdasz jego ludowi poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów,
15.WARSZ.PRASKAi nieść Jego ludowi wieść o zbawieniu przez odpuszczenie mu grzechów,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz dać poznanie ratunku Jego ludowi, przez uwolnienie ich od grzechów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITdać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu jego grzechów,
18.TOR.PRZ.I dać poznanie zbawienia Jego ludowi przez odpuszczenie ich grzechów,