« Łuk 1:77 Ewangelia Łukasza 1:78 Łuk 1:79 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:73) Przez zlutowania miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas wschód zwysokości.
2.WUJEK.1923Dla wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, przez które nawiedził nas Wschód z wysokości,
3.RAKOW.NTPrzez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas Wschód z wysokości.
4.GDAŃSKA.1881Przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas Wschód z wysokości.
5.GDAŃSKA.2017Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka;
6.SZCZEPAŃSKIprzez wielki bezmiar łask Boga naszego, które zlał na nas On - Światłość z wysoka:
7.MARIAWICIprzez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w którem nawiedził nas Wschód z wysokości,
8.BIESZK.ŁUK.1931którem obdarza nas Bóg w nieprzebranem miłosierdziu swojem. Dzięki miłosierdziu temu nawiedzi nas światłość z wysokości,
9.GRZYM1936Dla bezmiaru miłosierdzia Boga naszego, w którem nas nawiedziło wschodzące z wysokości słońce,
10.DĄBR.WUL.1973przez zmiłowanie się Boga naszego, który nawiedził nas w światłości niebiańskiej.
11.DĄBR.GR.1961przez zmiłowanie się Boga naszego, który miłosiernie wejrzy na nas – On, światłość wschodząca z wysoka.
12.TYSIĄCL.WYD5dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka,
13.BRYTYJKAPrzez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości,
14.POZNAŃSKAprzez wielkie miłosierdzie Boga naszego, dzięki któremu spojrzało na nas z wysoka wschodzące słońce,
15.WARSZ.PRASKAdzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią to wejrzał na nas Ten, co wschodzi z wysoka,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wszystko dzięki miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedziło nas wzejście z wysokości,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości,
18.TOR.PRZ.Dzięki głębi miłosierdzia naszego Boga, przez które nawiedziła nas jutrzenka z wysokości,