« Łuk 1:7 Ewangelia Łukasza 1:8 Łuk 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:5d) Stało się lepak gdy on służył wporządku odmiany swej przed Bogiem,
2.WUJEK.1923A stało się, gdy odprawował urząd kapłański w rzędzie porządku swego przed Bogiem,
3.RAKOW.NTA sstało się gdy odprawował urząd ofiarowniczy on w porządku przemiany swej przed Bogiem.
4.GDAŃSKA.1881Stało się tedy, gdy odprawiał urząd kapłański w porządku przemiany swojej przed Bogiem.
5.GDAŃSKA.2017A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany;
6.SZCZEPAŃSKIA gdy <on> sprawował służbę kapłańską przed Bogiem, w kolei swojego oddziału,
7.MARIAWICII stało się, gdy według porządku swej zmiany sprawował urząd kapłański przed Bogiem,
8.BIESZK.ŁUK.1931Razu pewnego sprawował (Zacharjasz) obowiązki kapłańskie przed Bogiem; bo przyszła właśnie kolej na jego oddział.
9.GRZYM1936Otóż zdarzyło się, że, kiedy przypadła na niego kolej służby Bożej,
10.DĄBR.WUL.1973Stało się tedy, gdy sprawował urząd kapłański przed Bogiem w kolejności zmiany swojej,
11.DĄBR.GR.1961Stało się tedy, gdy sprawował urząd kapłański przed Bogiem w kolejności zmiany swojej,
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem,
13.BRYTYJKAI stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany,
14.POZNAŃSKAKiedy na jego zmianę przyszła kolej pełnienia służby kapłańskiej przed Bogiem,
15.WARSZ.PRASKAI oto stało się, że gdy w przypadającej dla jego klasy kolejności [Zachariasz] pełnił służbę kapłańską przed Bogiem,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale stało się, w czasie kiedy on był kapłanem, w porządku jego zmiany przed Bogiem,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę.
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy sprawował posługę kapłańską przed Bogiem, w kolejności przypadającej na niego zmiany,