« Łuk 1:8 Ewangelia Łukasza 1:9 Łuk 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:5e) wedle obyczaju offiarnictwa, przyszło nań losem kadzić, wszedszy do kościoła pańskiego.
2.WUJEK.1923Według zwyczaju urzędu kapłaństwa losem padło, że miał kadzić, wszedłszy do kościoła Pańskiego:
3.RAKOW.NTWedług zwyczaju urzędu Ofiarowniczego, przypadł nań los, żeby kadził wszedszy do Kościoła Pańskiego.
4.GDAŃSKA.1881Że według zwyczaju urzędu kapłańskiego przypadł nań los, aby kadził, wszedłszy do kościoła Pańskiego.
5.GDAŃSKA.2017Zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło.
6.SZCZEPAŃSKIwylosowano według zwyczaju kapłaństwa, by wszedł do przybytku Pańskiego i ofiarował kadzidło.
7.MARIAWICIże stosownie do zwyczaju kapłaństwa padło mu losem, aby kadził, wszedłszy do Kościoła Pańskiego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Według zwyczajów kapłańskich przypadł nań z losowania obowiązek wstąpienia do przybytku Pańskiego i złożenia kadzidła na ołtarzu.
9.GRZYM1936według obyczaju kapłańskiego padł los nań, żeby wszedł do kościoła Pańskiego i złożył tam kadzenie.
10.DĄBR.WUL.1973że według zwyczaju kapłaństwa przyszła nań losem kolej, aby wszedłszy do świątyni Pańskiej złożył ofiarę kadzielną.
11.DĄBR.GR.1961że według zwyczaju przyjętego przez kapłanów przyszła na niego kolej przez losowanie, aby wejść do świątyni Pańskiej i złożyć ofiarę kadzielną.
12.TYSIĄCL.WYD5jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia.
13.BRYTYJKAŻe według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni Pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła,
14.POZNAŃSKAwedług przyjętego przez kapłanów zwyczaju przypadło mu losem w udziale, aby wszedł do przybytku Pana i złożył w ofierze kadzidło.
15.WARSZ.PRASKAzgodnie ze zwyczajem, który był praktykowany wśród kapłanów, na niego padł los, by wszedł do świątyni Pańskiej i nałożył kadzidła.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że gdy wszedł do Przybytku Pana według zwyczaju kapłaństwa, dostał w udziale okadzić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza.
18.TOR.PRZ.Że według zwyczaju kapłaństwa padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i spalić kadzidło w ofierze.