« Psal 31:6 Księga Psalmów 31:7 Psal 31:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:8b) Wiesielić i radow❬a❭ć sie będę w miłosierdziu twojem, (30:9) bo weźrzał jeś na śmiarę moję, zbawił jeś od potrzebizn duszę moję
2.PS.PUŁAWSKI(30:8b) Wiesielić i radować ❬sie❭ będę w miłosierdziu twym, (30:9) boś weźrzał na śmiarę moję, zbawił jeś od potrzebizn duszę moję
3.WUJEK.1923(31:8) Będę się weselił i radował w miłosierdziu twojem; albowiemeś wejrzał na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeb duszę moję.
4.GDAŃSKA.1881(31:8) Będę się radował i weselił w miłosierdziu twojem, żeś wejrzał na utrapienie moje, a poznałeś uciśnienie duszy mojej.
5.GDAŃSKA.2017Będę się radował i weselił w twoim miłosierdziu, bo wejrzałeś na moje utrapienie i poznałeś udręki mojej duszy;
6.PS.BYCZ.1854(31:8) Będę-radował-się, i-cieszył w-dobroci-Twojéj; boś widział nędzę-moję; zajmowałeś-się, w-utrapieniach, duszą-moją.
7.GÖTZE.1937(31:8) Będę się weselił i radował z dobroci Twej, żeś spojrzał na nędzę moją i wniknąłeś w uciśnienie duszy mojej.
8.CYLKOW(31:8) Raduję się i cieszę miłosierdziem Twojém, który wejrzałeś na niedolę moję, poznałeś utrapienia duszy mojéj.
9.KRUSZYŃSKI(31:8) Będę się radował i weselił w miłosierdziu Twem, żeś wejrzał na upokorzenie moje. Poznałeś utrapienia mej duszy.
10.ASZKENAZY (31:8) Ja w łasce Twej będę się radował i weselił, gdyż Ty wszak patrzysz na moją udrękę i znasz utrapienia duszy mej.
11.SZERUDA(31:8) Raduję się i weselę łaską Twoją, boś wejrzał na niedolę moją, zważałeś na utrapienie duszy mojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(30:8) Weselić się będę i cieszyć z Twego zmiłowania, boś wejrzał na moją nędzę, duszę moją wspomogłeś w udrękach
13.TYSIĄCL.WYD5(31:8) Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę, poznałeś udręki mej duszy
14.BRYTYJKA(31:8) Raduję się i weselę łaską twoją. Gdyż wejrzałeś na niedolę moją, Poznałeś utrapienie duszy mojej.
15.POZNAŃSKA(31:8) Weselić się będę i radować Twoją łaskawością, boś wejrzał na moją nędzę, poznałeś utrapienia mej duszy
16.WARSZ.PRASKA(31:8) Będę się radował i cieszył łaskawością Twoją, boś wejrzał na moją nędzę i znasz moje udręki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:8) Raduję się i cieszę Twoim miłosierdziem, Panie, który spojrzałeś na mą niedolę oraz poznałeś utrapienia mojej duszy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:8) Raduję się niezmiernie Twoją łaską, Gdyż wejrzałeś na moją niedolę I przejąłeś się udręką mojej duszy.