« 1Sam 29:9 1 Księga Samuela 29:10 1Sam 29:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWstań rano ty a sługi pana twego, jiż z tobą przyszli, a gdy w nocy wstaniecie, a pocznie świtać, jidźcież”.
2.WUJEK.1923A przeto wstań rano, ty i słudzy pana twego, którzy przyszli z tobą, a gdy w nocy wstaniecie, i pocznie świtać, idźcie.
3.GDAŃSKA.1881A przetoż wstań bardzo rano, i słudzy pana twego, którzy z tobą przyszli, a wstawszy rano, skoro pocznie świtać, odejdźcie.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego wstań wcześnie rano wraz ze sługami swego pana, którzy przyszli z tobą. Wstańcie skoro świt i odejdźcie.
5.CYLKOWWstań tedy jutro wczesnym rankiem, wraz z sługami pana twego, którzy przybyli z tobą - wstańcie zrana, a gdy się wam rozwidni odejdźcie.
6.KRUSZYŃSKIWstań tedy wczesnym rankiem wraz ze sługami pana twego, którzy przybyli z tobą - wstańcie z rana, a gdy wam się rozwidni, odejdźcie".
7.TYSIĄCL.WYD5Wstań więc rano wraz ze sługami swego pana, którzy przyszli z tobą. Wstańcie o zaraniu i gdy dzień nastanie - odejdźcie!
8.BRYTYJKADlatego wstań jutro rano wcześnie wraz ze sługami twojego pana, którzy przyszli z tobą, wstańcie jutro rano wcześnie, a skoro świt odejdźcie.
9.POZNAŃSKAWstań więc wcześnie rano ty i słudzy twego pana, którzy przybyli tu z tobą, ruszajcie wczesnym rankiem; zanim dzień nastanie, odejdźcie!
10.WARSZ.PRASKATak więc wstań wczesnym rankiem, niech wstaną z tobą również słudzy twojego pana, którzy przybyli z tobą. Wszyscy wstańcie wczesnym rankiem, a kiedy zacznie świtać, ruszajcie w drogę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jutro wstań wczesnym rankiem, wraz ze sługami twojego pana, którzy z tobą przybyli. Wstańcie z rana, a kiedy się wam rozwidni – odejdźcie.
12.EIB.BIBLIA.2016Wstań zatem wcześnie rano wraz ze sługami swojego pana, którzy z tobą przyszli, i skoro świt odejdźcie.