« 1Sam 29:4 1 Księga Samuela 29:5 1Sam 29:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszak jest to ten Dawid, jemuż śpiewano w tańcu rzekąc: „Saul pobił tysiąc, a Dawid dziesięć tysiącow””?
2.WUJEK.1923Aza to nie on Dawid, któremu śpiewano w tańcach, mówiąc: Zabił Saul w tysiącach swych, a Dawid w dziesiąci tysięcy swoich?
3.GDAŃSKA.1881Azaż nie ten jest Dawid, któremu śpiewano hufcami, mówiąc: Poraził Saul swój tysiąc, ale Dawid swoich dziesięć tysięcy?
4.GDAŃSKA.2017Czyż to nie jest ten Dawid, o którym śpiewano wśród tańców: Pobił Saul swoje tysiące, lecz Dawid swoich dziesiątki tysięcy?
5.CYLKOWAlboż to nie ten sam Dawid, o którym wtórowano przy pląsach: Pobił Saul tysiące swoje, ale Dawid swoje dziesiątki tysięcy?
6.KRUSZYŃSKICzy to nie jest ten Dawid, o którym śpiewano w pląsach, mówiąc: Saul zabił swoje tysiące, a Dawid swoje dziesiątki tysięcy?"
7.TYSIĄCL.WYD5Czy to nie ten sam Dawid, któremu śpiewano wśród pląsów: Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy?
8.BRYTYJKACzyż to nie jest Dawid, o którym nuci się wśród pląsów: Pobił Saul swój tysiąc, Ale Dawid swoje dziesięć tysięcy?
9.POZNAŃSKACzyż nie jest to ten Dawid, któremu śpiewano w tańcu: Pokonał Saul tysiące, Dawid zaś dziesiątki tysięcy?
10.WARSZ.PRASKACzyż to nie Dawida wychwalano w pieśni, którą śpiewano przy tańcach: Saul pobił tysiące, ale Dawid dziesiątki tysięcy?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż to nie ten sam Dawid o którym wtórowano przy pląsach: Pobił Saul swoje tysiące, ale Dawid swoje dziesiątki tysięcy?
12.EIB.BIBLIA.2016Bo czy to nie ten Dawid, o którym podśpiewują sobie na zmianę przy tańcach: Pobił Saul gromady, a Dawid - miriady?