« 1Sam 29:7 1 Księga Samuela 29:8 1Sam 29:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzecze Dauid krolowi Achys: „Csom uczynił a csoś nalazł do mnie, sługi twego, od tego dnia, jakom był przyszedł a był przed tobą aż do tego dnia, abych nie szedł a bojował s nieprzyjacielmi pana mego, krola”.
2.WUJEK.1923I rzekł Dawid do Achisa: Cóżem uczynił? i coś nalazł we mnie, słudze twym, odednia, któregom był przed oczyma twemi, aż do dnia tego, abych nie szedł a walczył przeciw nieprzyjaciołom króla, pana mego?
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Dawid do Achisa: Cóżem wżdy uczynił? a coś znalazł w słudze twym ode dnia, któregom był przy tobie, aż do dnia tego, abym nie szedł i nie walczył przeciwko nieprzyjaciołom króla, pana mego?
4.GDAŃSKA.2017Dawid powiedział do Akisza: Cóż uczyniłem? Co znalazłeś u swego sługi od dnia, w którym byłem przy tobie, aż do dziś, że nie mogę wyruszyć do walki z wrogami swego pana, króla?
5.CYLKOWI rzekł Dawid do Achisza: Ale cóżem uczynił? Co znalazłeś u sługi twojego od dnia, któregom wstąpił do ciebie, aż po dzień dzisiejszy, abym nie wyruszył do walki przeciw wrogom pana mojego, króla?
6.KRUSZYŃSKII rzekł Dawid do Akhisza: "Cóż bowiem uczyniłem? Cóż znalazłeś w słudze twym ode dnia. którego jestem przed tobą, aż do chwili obecnej, czyż nie idę walczyć z wrogami pana mego króla?"
7.TYSIĄCL.WYD5A Dawid rzekł do Akisza: Co zrobiłem? Cóż znalazłeś u sługi twojego od dnia, w którym zacząłem być u ciebie, do dziś, że nawet nie mogę wyruszyć do walki z wrogami pana mojego, króla?
8.BRYTYJKAA Dawid rzekł do Akisza: Cóż uczyniłem i co znalazłeś na swoim słudze od chwili, kiedy przystałem do ciebie, aż do dnia dzisiejszego, że nie mogę ruszyć do boju z nieprzyjaciółmi króla, mojego pana?
9.POZNAŃSKADawid odpowiedział Akiszowi: - Cóż więc zrobiłem? Co masz do zarzucenia twemu słudze od dnia, w którym przybyłem do ciebie, aż po dzień dzisiejszy, że nie mogę iść i walczyć z wrogami króla, mego pana?
10.WARSZ.PRASKAPowiedział na to Dawid do Akisza: Ale cóż ja takiego uczyniłem? Co [złego] znalazłeś w postępowaniu twego sługi od czasu jego przybycia do ciebie aż po dzień dzisiejszy? Dlaczego nie mogę pójść na wojnę przeciwko wrogom mojego pana i króla?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Dawid powiedział do Achisza: Ale, co uczyniłem? Co znalazłeś u twego sługi od dnia, którego do ciebie wszedłem – aż po dzisiejszy dzień, bym nie wyruszył do walki przeciwko wrogom mojego pana, króla?
12.EIB.BIBLIA.2016Dawid chciał wiedzieć więcej: Ale co zrobiłem - zapytał - i co masz do zarzucenia swojemu słudze od dnia, w którym zjawiłem się u ciebie, do dziś, że nie mogę uczestniczyć w bitwie i walczyć przeciw wrogom mojego pana, króla?