« Jer 2:1 Księga Jeremiasza 2:2 Jer 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Idź a wołaj do uszu Jeruzalem, mówiąc, to mówi Pan: Wspomniałem na cię, litując młodości twojéj i miłości zrękowania twego, gdyś chodziła za mną na puszczy, w ziemi, któréj nie sieją.
2.GDAŃSKA.1881Idź, a wołaj w uszy Jeruzalemskie, mówiąc: Tak mówi Pan: Wspomniałem na cię dla miłosierdzia młodości twojej pokazanego, i dla miłości ślubin twoich; gdyś chodziła za mną na puszczy, w ziemi, w której nie osiewają.
3.GDAŃSKA.2017Idź i wołaj do uszu Jerozolimy tymi słowy: Tak mówi PAN: Wspominam cię, życzliwość twojej młodości i miłość twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś za mną na pustyni, w ziemi nieobsiewanej.
4.CYLKOWIdź a wołaj w uszy Jerozolimy w te słowa: Tak rzecze Wiekuisty: Pamiętam ci wdzięk młodości twojej, miłość narzeczeństwa twojego, gdyś chodziła za Mną na puszczy, po ziemi bezpłodnej.
5.KRUSZYŃSKIIdź i wołaj do uszu Jeruzalem, mówiąc: Tak rzecze Bóg: Wspomniałem na pobożność w dniach twej młodości na miłość twego narzeczeństwa, gdyś szła za mną na pustyni - w ziemi nieobsiane].
6.TYSIĄCL.WYD1«Idź, wołaj głośno do Jerozolimy i powiedz: Tak mówi Jahwe: Pamiętam miłość twojej młodości, kochanie twoich zrękowin, kiedyś to ze mną szła na pustyni, po ziemi nie obsiewanej.
7.TYSIĄCL.WYD5Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: Tak mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa.
8.BRYTYJKAIdź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy: Tak mówi Pan: Pomnę na miłość twojej młodości, na uczucie czasu twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni, w kraju nie obsiewanym.
9.POZNAŃSKA- Idź i głoś publicznie Jerozolimie, mówiąc: Tak rzecze Jahwe: Przypominam ci twoje oddanie w młodości i miłość twą [czasu] narzeczeństwa, gdy postępowałaś za mną na pustyni, po ziemi nieuprawnej.
10.WARSZ.PRASKAIdź i wołaj do uszu wszystkich mieszkańców Jerozolimy: Tak mówi Pan: Pamiętam jeszcze twoją wierność z lat młodzieńczych i miłość z czasów twego narzeczeństwa, kiedy szłaś za Mną przez pustynię, przez ziemię nie obsianą przez nikogo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Idź i wołaj w uszy Jeruszalaim, głosząc: Tak mówi WIEKUISTY: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twojego narzeczeństwa, kiedy za Mną chodziłaś na pustyni, po nie obsiewanej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITIdź i przemów do słuchu Jerozolimie: Tak mówi PAN: Wspominam wierność twojej młodości, miłość z czasu zaręczyn, gdy chodziłaś za Mną po pustyni, po ziemi nieobsiewanej.