« Jer 2:22 Księga Jeremiasza 2:23 Jer 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako mówisz: Nie splugawiłam się, za Baalim nie chodziłam? obacz drogi twoje w dolinie, wiedz, coś czyniła, wielbłądzico prędka! wyprawująca drogi swoje!
2.GDAŃSKA.1881Jakoż mówisz: Nie jestem splugawiona, za Baalami nie chodziłam? Spojrzyj na drogę twoję w tej dolinie, obacz, coś czyniła, o wielbłądzico prędka, która wiklesz drogi swoje?
3.GDAŃSKA.2017Jak możesz mówić: Nie jestem splugawiona, za Baalami nie chodziłam? Spójrz na swą drogę w tej dolinie, zobacz, co uczyniłaś, chyża wielbłądzico wikłająca swoje drogi;
4.CYLKOWJakże twierdzić możesz: Nie zbrukałam się, za Baalami nie chodziłam... Spójrz na sprawki twoje w dolinie (Benhinnom), uprzytomnij sobie coś uczyniła, wielbłądzico chyża, zbaczająca z drogi swojej.
5.KRUSZYŃSKIJakżeż ty mówisz: "Nie zbrudziłam się; za Baalami nie chodziłam?" Oglądaj drogę swą na Dolinie, Zrozum coś uczyniła! Młoda, lekka wielbłądzico, wałęsająca się po drogach swoich.
6.TYSIĄCL.WYD1Jak możesz mówić: "Nie jestem skalana, za Baalami jam nie chodziła?" Przypatrz się swoim sprawom w dolinie, zastanów się, co uczyniłaś!
7.TYSIĄCL.WYD5Jak możesz mówić: Nie uległam skażeniu, nie chodziłam za Baalami? Spójrz na swe postępowanie w Dolinie, przyznaj się, co uczyniłaś! Młoda szybkonoga wielbłądzica, brykająca na wszystkie strony,
8.BRYTYJKAJak możesz mówić: Nie zbrudziłam się, za Baalami nie chodziłam? Spójrz na swoje postępowanie w Dolinie, zważ, co uczyniłaś, młoda, chyża wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami,
9.POZNAŃSKAJak możesz mówić: "Nie jestem zhańbiona, nie goniłam za Baalami"? Przyjrzyj się swoim postępkom w Dolinie, zrozum, coś uczyniła! Wielbłądzico chyża, zbaczająca z drogi!
10.WARSZ.PRASKAWięc jak możesz mówić, że nie jesteś zbrukana i że nie chodziłaś za Baalami? Przypatrz się twoim śladom w Dolinie, zobacz raz jeszcze, coś uczyniła! Zachowywałaś się jak młoda wielbłądzica, rzucająca się na wszystkie strony
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakże możesz twierdzić: Nie jestem splugawiona; nie chodziłam za Baalami. Spójrz na twoje sprawki w dolinie, uprzytomnij sobie coś uczyniła, chyża wielbłądzico, zbaczając ze swojej drogi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJak możesz mówić: Nie jestem brudna, za Baalami nie chodziłam? Zobacz, co dzieje się w twojej Dolinie! Przyjrzyj się swoim czynom, żwawa wielbłądziczko, biegająca bezmyślnie po swych drogach,