« Jer 2:6 Księga Jeremiasza 2:7 Jer 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wprowadziłem was do ziemie Karmelu, abyście jedli owoc jéj, i co najlepszego jéj: a wszedłszy splugawiliście ziemię moję, i dziedzictwo moje uczyniliście obrzydłością.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, gdym was wprowadził do ziemi obfitej, abyście pożywali owoców jej, i dóbr jej, wszedłszy tam splugawiliście ziemię moję, a dziedzictwo moje uczyniliście obrzydliwością.
3.GDAŃSKA.2017Ja was wprowadziłem do ziemi obfitej, abyście spożywali jej owoce i dobra, lecz gdy weszliście, splugawiliście moją ziemię i moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością.
4.CYLKOWA zaprowadziłem was do ziemi żyznej, abyście pożywali owoce i dobra jej; aleście weszli i splugawili ziemię Moję, a dziedzictwo Moje przemieniliście w ohydę!
5.KRUSZYŃSKIA wprowadziłem was do ziemi - winnicy, aby spożywać jej owoc i jej dobra, a wszedłszy, splamiliście moją ziemię, i z dziedzictwa mego uczyniliście obrzydliwość.
6.TYSIĄCL.WYD1Zaprawdę wwiodłem was do ziemi — ogrodu, na pożywanie jej owoców i dóbr, aleście wszedłszy, skalali mą ziemię, i włość moją zmienili w ohydę.
7.TYSIĄCL.WYD5A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy.
8.BRYTYJKAWprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością.
9.POZNAŃSKAWprowadziłem was do żyznej krainy, byście pożywali jej plony i dobra. Ale wy wszedłszy skalaliście mą ziemię i zmieniliście moje dziedzictwo w miejsce budzące odrazę!
10.WARSZ.PRASKAPotem wprowadziłem was do krainy ogrodów, żebyście mogli z nich spożywać owoce i dobra wszelakie. Lecz gdy tylko tam weszliście, zaraz zbezcześciliście moją własność i uczyniliście ją odrażającą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owszem, zaprowadziłem was do żyznej ziemi, abyście spożywali jej owoce i dobra; ale weszliście i splugawiliście Moją ziemię, a Me dziedzictwo przemieniliście w ohydę!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA przecież wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, abyście jedli jej owoce i korzystali z wszelkich dóbr, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, moje dziedzictwo zamieniliście w ohydę.