« Sęd 1:14 Księga Sędziów 1:15 Sęd 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo: ponieważeś mi dał suchą ziemię, daj i oblaną wodami. I dał jéj Kaleb mokrą ziemię wyższą i niższą.
2.GDAŃSKA.1881A ona rzekła: Daj mi błogosławieństwo; gdyżeś mi dał ziemię suchą, daj mi też źródła wód. I dał jej Kaleb źródła wyższe i źródła dolne.
3.GDAŃSKA.2017A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo. Skoro dałeś mi ziemię południową, daj mi też źródła wód. I Kaleb dał jej źródła górne i źródła dolne.
4.CYLKOWOdpowiedziała: Darujże mi upominek pożegnalny; ponieważ wydałeś mnie do ziemi zeschłej, dajże mi tedy źródła wód! I tak oddał jej Kaleb źródła na wyżynie i źródła w nizinie.
5.KRUSZYŃSKII odpowiedziała mu: "Użycz mi łaski, ponieważ dałeś mi ziemię suchą, daj mi przeto źródła wody". I dał jej Kaleb źródła wyższe i źródła niższe.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy odrzekła mu: Okaż mi łaskę przez dar! Skoro mi dałeś ziemię Negeb, daj mi źródła wód. I dał jej źródła na wyżynie i na nizinie.
7.BRYTYJKARzekła do niego: Daj mi wiano. Dałeś mi suchą ziemię południową, daj mi więc także źródła wód. I Kaleb dał jej źródła górne i źródła dolne.
8.POZNAŃSKAOdpowiedziała mu: - Dajże mi jakiś ślubny upominek. Ponieważ dałeś mi ziemię suchą w Negeb, dajże mi przynajmniej jakieś źródła wody! I dał jej Kaleb "Źródła górne" i "Źródła dolne".
9.WARSZ.PRASKAodpowiedziała: Skoro mnie osadziłeś na ziemi całkiem wysuszonej, to okaż mi trochę życzliwości i przydziel mi jakieś źródła wody. I przydzielił jej Kaleb źródła wody zarówno na wzgórzach, jak i nieco niżej.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedziała: Podaruj mi pożegnalny upominek, ponieważ mnie wydałeś do suchej ziemi; daj mi więc, źródła wód. I tak Kaleb oddał jej źródła na wyżynie oraz źródła na nizinie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA ona na to: Udziel mi, proszę, błogosławieństwa. Skoro dałeś mi ziemię Negeb, to daj mi, proszę, także sadzawki z wodą. I Kaleb dał jej sadzawki górne oraz dolne.