« Sęd 1:15 Księga Sędziów 1:16 Sęd 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A synowie Cyneusza, powinnego Mojżeszowego, wyszli z miasta Palm z synmi Juda w puszczą działu jego, która jest na południe Arad: i mieszkali z nim.
2.GDAŃSKA.1881Synowie też Ceni, świekra Mojżeszowego, wyszli z miasta Palm z synami Judowymi na puszczą Judowę, która jest na południe od Arad, i przyszedłszy mieszkali z ludem.
3.GDAŃSKA.2017Synowie Kenity, teścia Mojżesza, wyruszyli z miasta palm razem z synami Judy na pustynię Judy leżącą na południu od Arad. Gdy tam przybyli, zamieszkali z ludem.
4.CYLKOWA synowie Keni'ego, szwagra Mojżesza, wyruszyli byli wraz z Judejczykami z miasta palmowego do pustyni judzkiej, położonej na południe Aradu, i poszli tam i osiedli przy ludzie kenickim.
5.KRUSZYŃSKISynowie Keni’ego, teścia Mojżeszowego, wyruszyli z miasta palm wraz z synami Judy do pustyni judzkiej na południe od Aradu, poszli i zamieszkali wraz z tamtejszym narodem.
6.TYSIĄCL.WYD5Synowie Kenity, teścia Mojżesza, wyruszyli z synami Judy z Miasta Palm i udali się na Pustynię Judzką, leżącą w Negebie koło Arad, i tam zamieszkali z ludem.
7.BRYTYJKAPotomkowie Kenity Chobaba, teścia Mojżesza, wyruszyli z synami Judy z Miasta Palm na pustynię judzką, która jest na południe od Arad, i przyszedłszy tam, zamieszkali wraz z ludem.
8.POZNAŃSKAPotomkowie zaś Kenity Chobaba, szwagra Mojżesza, ciągnęli z Miasta Palm wraz z synami Judy na Pustynię Judzką w Negebie, w okolicy Arad. A kiedy tu przybyli, osiedlili się pośród [miejscowej] ludności.
9.WARSZ.PRASKASynowie Kenity [Chobaba], teścia Mojżesza, wyruszyli razem z synami Judy z Miasta Palm na Pustynię Judzką w okolice Aradu i zamieszkali tam z całym ludem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synowie Keni'ego, szwagra Mojżesza, wyruszyli wraz z Judejczykami z miasta Palm do pustyni judzkiej, położonej na południu Aradu. Poszli tam oraz się osiedlili razem z ludem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie zaś Kenity Chobaba, teścia Mojżesza, wyruszyli z Judejczykami z Miasta Palm na pustynię judzką, do Negebu, w okolice Arad, i zamieszkali wraz z ludem.