« Sęd 1:16 Księga Sędziów 1:17 Sęd 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poszedł Judas z Symeonem, bratem swym, i porazili Chananejczyka, który mieszkał w Sephaad, i zabili go: i nazwano imię miasta onego Horma, to jest, przeklęctwo.
2.GDAŃSKA.1881Potem ciągnął Juda z Symeonem, bratem swym, a porazili Chananejczyka, mieszkającego w Sefat, a zburzyli je, i nazwali imię miasta onego Horma.
3.GDAŃSKA.2017Potem Juda wyruszył ze swym bratem Symeonem i zabili Kananejczyków mieszkających w Sefat, i zburzyli je, i nazwali to miasto Chorma.
4.CYLKOWJuda zaś pociągnął wraz z bratem swym Szymeonem i pokonali Kanaanejczyków osiadłych w Cefath i podali je zaklęciu; przeto nazwano imię miasta tego Horma.
5.KRUSZYŃSKIJuda wyruszył ze swoim bratem Symeonem i pobili Kanaanejczyka, zamieszkającego Cefath, a zakląwszy je, dali miastu imię Horma.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem ruszył Juda z Symeonem, bratem swoim, na podbój Kananejczyków zamieszkujących Sefat, które obłożyli klątwą, i stąd nadano temu miastu nazwę Chorma.
7.BRYTYJKALecz Juda wyruszył z Symeonem, swoim bratem, i pobili Kananejczyków mieszkających w Sefat, obłożyli je klątwą, i nazwali to miasto Chorma.
8.POZNAŃSKANastępnie wyruszył Juda z bratem swoim Symeonem i pobili Kanaanitów, zamieszkujących Cefat i wykonali "klątwę" przez całkowitą jego zagładę. Stąd nadano temu miastu nazwę Chorma.
9.WARSZ.PRASKAPotem wyruszył Juda w drogę razem z Symeonem, swoim bratem, i zaatakowali Kananejczyków mieszkających w mieście Sefat. Rzucili na nie klątwę i dlatego też nadali mu nazwę Chorma.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Juda pociągnął wraz ze swym bratem Szymeonem i pokonali Kananejczyków, którzy osiedli w Cefath oraz poddali je zaklęciu. Dlatego imię tego miasta nazwano Horma.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Juda wyruszył ze swoim bratem Symeonem i pobili Kananejczyków mieszkających w Sefat. Obłożyli miasto klątwą - i nadano temu miastu nazwę Chorma.