« Sęd 1:17 Księga Sędziów 1:18 Sęd 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wziął też Judas Gazę z granicami jéj, i Askalon i Akkaron, z ich granicami.
2.GDAŃSKA.1881Wziął też Juda Gazę z granicami jego, i Akkaron z granicami jego.
3.GDAŃSKA.2017Juda zdobył też Gazę wraz z jej granicami, Aszkelon wraz z jego granicami i Ekron wraz z jego granicami.
4.CYLKOWPoczem zdobył Juda Gazę i dziedzinę jej, Aszkalon i dziedzinę jego i Ekron i dziedzinę jego.
5.KRUSZYŃSKIJuda zdobył również Gazę wraz z jej okręgiem i Aszkelon z jego okręgiem, oraz Ekron z jego okręgiem.
6.TYSIĄCL.WYD5Zdobył też Juda Gazę i jej okolice, Aszkelon i jego okolice oraz Ekron i jego okolice.
7.BRYTYJKAPotem Juda zdobył Gazę wraz z jej okolicą i Aszkalon wraz z jego okolicą oraz Ekron wraz z jego okolicą.
8.POZNAŃSKAJuda nie podbił wszakże Gazy wraz z jej obszarem, Aszkalonu wraz z jego obszarem ani też Ekronu wraz z jego obszarem.
9.WARSZ.PRASKAJuda zagarnął także miasto Gazę i jego okolice, Aszkelon i jego okolice oraz Ekron i jego okolice.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Juda zdobył Azę i jej dziedzictwo, Aszkelon i jego dziedzictwo oraz Ekron i jego dziedzictwo.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Juda zdobył Gazę wraz z tym, co leżało w obrębie jej granic, Aszkelon wraz z tym, co leżało w obrębie jego granic, i Ekron wraz z tym, co leżało w obrębie jego granic.