« Sęd 1:22 Księga Sędziów 1:23 Sęd 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo gdy obiegli miasto, które pierwéj zwano Luza,
2.GDAŃSKA.1881I szpiegował dom Józefów Betel; (a imię miasta tego było przedtem Luz.)
3.GDAŃSKA.2017I dom Józefa wyszpiegował Betel – a miasto to przedtem nazywało się Luz.
4.CYLKOWI kazali ci z domu Józefa wypatrzeć Bethel - imię zaś miasta tego było przedtem Luz. -
5.KRUSZYŃSKIDom Józefa przeprowadził zwiady w Bethelu; imię tego miasta było przedtem Luz.
6.TYSIĄCL.WYD5Pokolenie Józefa posłało najpierw zwiadowców do Betel, a nazwa tego miasta brzmiała niegdyś Luz.
7.BRYTYJKASynowie Józefa przeprowadzili w Betel wywiad; a miasto to nazywało się przedtem Luz.
8.POZNAŃSKAI wystawił Dom Józefa zwiady przy Betel (ale nazwa tego miasta brzmiała przedtem Luz). Wtem dostrzegli czatownicy człowieka wychodzącego z miasta.
9.WARSZ.PRASKANajpierw synowie Józefa wysłali ludzi na zwiad do Betel, noszącego kiedyś nazwę Luz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ci z domu Jozefa kazali przepatrzeć Betel; a przedtem imię tego miasta było Luz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotomkowie Józefa przeprowadzili najpierw wywiad w Betel. Miasto to nazywało się wcześniej Luz.