« Sęd 1:24 Księga Sędziów 1:25 Sęd 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który gdy im ukazał, porazili miasto paszczeką miecza, a onego człowieka i wszystek ród jego puścili.
2.GDAŃSKA.1881I ukazał im wejście do miasta; i wysiekli miasto ostrzem miecza, a człowieka onego ze wszystkim domem jego puścili wolno.
3.GDAŃSKA.2017I pokazał im wejście do miasta, a oni pobili miasto ostrzem miecza, lecz tego człowieka wraz z całą jego rodziną puścili wolno.
4.CYLKOWWskazał im tedy wnijście do miasta i porazili to miasto ostrzem miecza, człowieka zaś onego i całą rodzinę jego puścili wolno.
5.KRUSZYŃSKIPokazał im skąd wejdą do miasta i pobili miasto ostrzem miecza, tego zaś męża wraz z całą jego rodziną ocalili.
6.TYSIĄCL.WYD5Ten wskazał im wejście do miasta, a oni wycięli ostrzem miecza miasto, tego zaś człowieka wraz z całą jego rodziną wypuścili na wolność.
7.BRYTYJKAOn pokazał im wejście do miasta, oni zaś wybili mieszkańców miasta ostrzem miecza, lecz męża tego wraz z całą jego rodziną puścili wolno.
8.POZNAŃSKAI wskazał im wejście do miasta. [Weszli] i wycięli mieczem [ludność] miasta, ale człowieka tego wraz z całą jego rodziną puścili wolno.
9.WARSZ.PRASKAI pokazał im, gdzie było wejście do miasta. Wycięli wtedy mieczem wszystkich mieszkańców miasta, ale temu człowiekowi i całej jego rodzinie darowali życie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im wskazał wejście do miasta i porazili to miasto ostrzem miecza; zaś owego człowieka oraz całą jego rodzinę puścili wolno.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI pokazał im przejście do miasta. Wówczas oni wybili miasto ostrzem miecza, lecz tego człowieka wraz z całą jego rodziną puścili wolno.