« Sęd 1:26 Księga Sędziów 1:27 Sęd 1:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Manasses téż nie wygładził Bethsan i Thanak ze wsiami ich, i obywatelów Dor i Jeblaam i Mageddo, ze wsiami ich: i począł Chananejczyk mieszkać z nimi.
2.GDAŃSKA.1881Nie wypędził też Manases obywateli z Betsean i z miasteczek jego, ani z Tanach i z miasteczek jego, ani obywateli z Dor i z miasteczek jego, ani obywateli z Jeblam i z miasteczek jego, ani obywateli z Megiddo i z miasteczek jego; i począł Chananejczyk mieszkać w onej ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Manasses nie wypędził też mieszkańców Bet-Szean i jego miasteczek ani mieszkańców Tanaku i jego miasteczek, ani mieszkańców Dor i jego miasteczek, ani mieszkańców Jibleam i jego miasteczek, ani mieszkańców Megiddo i jego miasteczek. Kananejczycy nadal mieszkali więc w tej ziemi.
4.CYLKOWNie wypędził też Manasze mieszkańców Beth Szean i osad jego przyległych, ani mieszkańców Taanachu i osad jego przyległych, ani mieszkańców Doru i osad jego przyległych, ani mieszkańców Ibleamu i osad jego przyległych, ani mieszkańców Megidda i osad jego przyległych. I tak udało się Kanaanejczykom utrzymać w tej okolicy.
5.KRUSZYŃSKIManasses nie wypędził mieszkańców z Beth-Szean i z miast od niego zależnych, ani z Ta’anak i z miast od niego zależnych, ani mieszkańców Doru i z miast od niego zależnych, ani mieszkańców Ibleam i z miast od niego zależnych; ani mieszkańców Megiddo i z miast od niego zależnych, i udało się Kanaanejczykowi pozostać w tym kraju.
6.TYSIĄCL.WYD5Natomiast Manasses nie zdobył Bet-Szean i miejscowości przynależnych ani Tanaku i miejscowości przynależnych, ani [nie wypędził] mieszkańców Dor i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Jibleam i miejscowości przynależnych, ani mieszkańców Megiddo i miejscowości przynależnych. Kananejczycy mieszkają w tej ziemi aż do dnia dzisiejszego.
7.BRYTYJKAManasses zaś nie posiadł Bet-Szean i jego osad ani Taanak i jego osad, ani nie wypędził mieszkańców Dor i jego osad, ani mieszkańców Jibleam i jego osad, ani mieszkańców Megiddo i jego osad. Kananejczycy więc zdołali utrzymać się w tej ziemi.
8.POZNAŃSKAAle Manasse nie wyparł Kanaanitów z Bet-Szean i jego osiedli, z Taanaku i jego osiedli, mieszkańców Dor i jego osiedli, mieszkańców Jibleam i jego osiedli ani mieszkańców Megiddo i jego osiedli. Tak więc ci Kanaanici utrzymali nadal swoje siedziby w tej ziemi.
9.WARSZ.PRASKANatomiast Manassesowi nie udało się pokonać mieszkańców Bet–Szean ani zdobyć miast od niego zależnych; nie zajęto również Tanaku i miast od niego zależnych, nie pokonano mieszkańców Dor i miast od niego zależnych ani mieszkańców Jibleam z okolicznymi miastami, ani wreszcie Megiddo i miast od niego zależnych. Kananejczycy pozostali więc na tych ziemiach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także Menasze nie wypędził mieszkańców Beth Szean i jego przyległych osad; ani mieszkańców Taanachu i jego przyległych osad; ani mieszkańców Doru i jego przyległych osad; ani mieszkańców Ibleamu i jego przyległych osad; ani mieszkańców Meggida i jego przyległych osad. I tak się udało Kanaanejczykom utrzymać w tej okolicy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITManasses nie zdołał posiąść Bet-Szean wraz z jego osadami, Tanak wraz z jego osadami, mieszkańców Dor wraz z jego osadami, mieszkańców Jibleam wraz z jego osadami ani mieszkańców Megiddo wraz z jego osadami. Kananejczycy zatem utrzymali się tam i mieszkali w tej ziemi.