« Sęd 1:34 Księga Sędziów 1:35 Sęd 1:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mieszkał na górze Hares, co cię wykłada, skorupiany, w Ajalon i w Salebim: i stała się ciężka ręka domu Józephowego, i stał mu się hołdownikiem.
2.GDAŃSKA.1881I począł mieszkać Amorejczyk na górze Hares, w Ajalon i w Salebim; i wzmocniła się ręka domu Józefowego, i byli hołdownikami ich.
3.GDAŃSKA.2017Amoryci utrzymali się i mieszkali na górze Cheres, w Ajjalonie i w Szaalbin, lecz wzmocniła się ręka domu Józefa i zaczęli mu płacić daninę.
4.CYLKOWI tak udało się Emorejczykom utrzymać w Har Heres, w Ajalonie i w Szaalbim; gdy się jednak wzmogła moc domu Józefa, stali się hołdownikami.
5.KRUSZYŃSKIUdało się Amorejczykowi pozostać w Char-Heres, Ajjalon i Szaalbim, lecz ręka domu Józefowego zaciążyła nad nimi i byli zmuszeni do podatku.
6.TYSIĄCL.WYD5Amoryci trzymali się więc w Har-Cheres, Ajjalonie i w Szaalbin, lecz kiedy zaciążyła [nad nimi] ręka pokolenia Józefa, wykonywali roboty przymusowe.
7.BRYTYJKAAmorejczycy utrzymali się w Har-Cheres, w Ajjalon i w Szaalbim, lecz ręka rodu Józefa zaciążyła nad nimi i odrabiali dla nich pańszczyznę.
8.POZNAŃSKATak więc Amoryci nadal utrzymali swoje siedziby w Har-Cheres, w Ajjalon i w Szaalbim. Ale kiedy zaciążyła [nad nimi] ręka Domu Józefa, zostali ujarzmieni.
9.WARSZ.PRASKAUdało się Amorytom pozostać w Har–Cheres, w Ajjalonie i w Szaalbim. Lecz gdy zaciążyła nad nimi ręka Józefa, zostali zmuszeni do wykonywania ciężkich robót.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak udało się Emorejczykom utrzymać w Har Heres, w Avalonie i w Szaalbim. Kiedy jednak wzmogła się moc domu Josefa, stali się hołdownikami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAmoryci utrzymali się i mieszkali w Har-Cheres, w Ajalon i w Szaalbim, jednak potomkowie Józefa podporządkowali ich sobie i Amoryci odrabiali pańszczyznę.