« Sęd 1:5 Księga Sędziów 1:6 Sęd 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Adonibezek uciekł: którego dogoniwszy poimali, obciąwszy końce rąk i nóg jego.
2.GDAŃSKA.1881I uciekał Adonibezek, którego oni gonili; a pojmawszy go, poucinali palce wielkie u rąk jego, i u nóg jego.
3.GDAŃSKA.2017I Adoni-Bezek uciekł, oni zaś ścigali go; a gdy go pojmali, ucięli mu kciuki u rąk i paluchy u nóg.
4.CYLKOWAdonibezek zaś ratował się ucieczką, puścili się tedy w pogoń za nim, a ująwszy go, poucinali mu wielkie palce u rąk i u nóg.
5.KRUSZYŃSKIAdoni-Bezek uciekł, lecz ścigali go, a pochwyciwszy go, poobcinali wielkie palce u rąk jego i nóg jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Uciekł Adoni-Bezek, lecz oni ścigali go, schwycili i odcięli mu kciuki u rąk i duże palce u nóg.
7.BRYTYJKALecz Adonibezek uciekł, oni zaś gonili go i pochwycili, i obcięli mu kciuki u rąk i nóg.
8.POZNAŃSKAAdoni-Bezek rzucił się do ucieczki. Ale ścigali go, pojmali i ucięli mu wielkie palce u rąk i nóg.
9.WARSZ.PRASKAAdoni–Bezek usiłował ratować się ucieczką, ale ruszyli za nim w pościg, a schwytawszy go, poobcinali mu duże palce u rąk i u nóg.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Adonibezek ratował się ucieczką. Zatem puścili się za nim w pogoń, ujęli go i poucinali mu wielkie palce u rąk, i u nóg.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSam Adoni-Bezek uciekł. Ścigali go jednak, schwytali i obcięli mu kciuki u rąk i wielkie palce u nóg.