« Heb 4:9 List do Hebrajczyków 4:10 Heb 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto wszedł do odpoczynienia jego, (już) i ten odpoczynął od spraw swoich, jako od swoich Bóg.
2.WUJEK.1923Albowiem który wszedł do odpoczynienia jego, ten też odpoczął od dziełów swych, jako Bóg od swoich.
3.RAKOW.NTAbowiem który wszedł do odpoczynienia jego, i sam odpoczynął od uczynków swych, jako od swoich własnych Bóg.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ktobykolwiek wszedł do odpocznienia jego i on także odpoczął od spraw swoich, jako i Bóg od swoich.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich.
6.JACZEWSKIKto sobie zasłuży wejść do tego spoczynku, ten zażywać go będzie tak, jak go zażywał Bóg po dniach stworzenia.
7.SYMONbo kto wszedł do odpocznienia jego, ten odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg odpoczął od swoich.
8.MARIAWICIBo Ten, który wszedł do odpocznienia Jego, i sam też odpoczął od dzieł swoich, jako i Bóg od Swoich.
9.DĄBR.WUL.1973Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten tak samo odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich.
10.DĄBR.GR.1961Kto bowiem zaznał jego pokoju, ten tak samo odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.
12.BRYTYJKAKto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich.
13.POZNAŃSKATen bowiem, kto wejdzie do Jego odpoczynku, odpocznie od swych czynów, tak jak Bóg od swych własnych.
14.WARSZ.PRASKAI tak kto wejdzie tam, gdzie odpoczywa się z Bogiem, znajdzie wytchnienie po trudach swego życia, tak jak Bóg odpoczął po swoich dziełach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ten, co wszedł do Jego odpoczynku, sam także odpoczął od swoich czynów, jak Bóg od swoich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto wszedł do Jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem kto wszedł do Jego odpocznienia, ten sam odpoczął od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich.